Viện ISB

Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên được tuyển chọn có trình độ chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm, từng tu nghiệp nhiều năm tại nước ngoài cùng với các giáo sư đến từ các trường đại học uy tín trên thế giới

Dean of ISB-UEH

Trần Hà Minh Quân

Associate Professor of Enterpreneurship and Family Enterprise

Research Area

Marketing and Management

Teaching Area

Strategic Marketing Management

Vice Dean CUM Managing; Director at ISB-UEH

Monroe Foster Douglas

DBA candidate at Grand Canyon University, USA; Master of Business Administration at University of Phoenix, USA.

Research Area

Management

Teaching Area

International Business; Intergrated Business Experience

Vice Dean of UEH-ISB

Trần Phương Thảo

Doctor of Business Administration at the University of Western Sydney

Research Area

Finance

Teaching Area

Finance

Deputy Head of International Relation

Nguyễn Phong Nguyên

Doctor of Business Administration, Western Sydney University - 2014

Research Area

Accounting Information System and Management Accounting
Management

Teaching Area

Managerial Accounting

Lecturer at University of Economics, HCM

Nguyễn Hoàng Vũ

PhD in Management Information Systems, Chapman Graduate School of Business Administration, Florida International University, August 2004 - August 2008.

Research Area

Management Information System
E-commerce
Business Processes
Business Data Analysis
Business Forcasting

Teaching Area

Statistics for Business

Program leader at University of Peace

Salvetti Nika

PhD candidate at Nyenrode University, the Netherlands

Research Area

Management
Corporate Social Responsibility
Sustainability
Post-war Economic Recovery
Management and Development Cooperation

Teaching Area

Management of Change

Associate Professor at University of New South Wales, Australia

Ngô Viết Liêm

PhD in Management Information Systems, Chapman Graduate School of Business Administration, Florida International University, August 2004 - August 2008.

Research Area

Brand management
Digital marketing
Advertising
Customer Relationship Management
Change in Business model
Start-up

Teaching Area

Statistics for Business

Associate Professor in Management at Nova Southeastern University

Bahaudin Mujtaba

DBA at Nova Southeastern University, USA

Research Area

President at ILEAD Academy, LLC

Chair of Management Department, Director of Institutional Relations, Planning and Accreditation, and Director of Undergraduate Business Programs at Nova Southeastern University

Teaching Area

Human Resource Management

Master of International Studies at University of Sydney, Australia

Chor Ghee Lim

Master of Advanced Business Practices at University of South Australia; CPA Australia; MBA at Heriot-Watt University, UK.

Research Area

Visiting Assoc. Prof. in Finance/Accounting at Management and Science University (Malaysia), ERC Institute VN and CFVG (Vietnam)

Partner of Vietvalues Audit & Consulting Group

Executive Director of Indochina Link Pte Ltd (Singapore)

Vice President for Star Cruises Ltd (Hong Kong)

Teaching Area

Accounting

Finance

PhD in Media and Communication, Macquarie University, Australia

Beatrice Jetto

Lecturer at Charles Sturt University and University of Technology in Sydney

Research Area

Lecturer and Subject Coordinator in Creative Advertising and Advertising and Society, Notre Dame University

Teaching Area

Marketing