Đội ngũ giảng viên Việt Nam tại Viện ISB có trình độ chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm, từng tu nghiệp nhiều năm tại nước ngoài cùng với các giáo sư đến từ các trường đại học uy tín trên thế giới.

Đội ngũ giảng viên

Quân Trần

Phó giáo sư – Tiến sĩ Kinh doanh

Monroe Foster Douglas

Tiến sĩ Quản trị kinh doanh

Thảo Trần

Tiến sĩ Kinh doanh

Bahaudin Mujtaba

Giáo sư – Tiến sĩ Quản trị Nguồn nhân lực

Liêm Ngô

Phó giáo sư – Tiến sĩ Marketing

Stephen Waters

Giáo sư – Tiến sĩ Quản trị Chuỗi cung ứng

Chor Ghee Lim

Thạc sĩ Quốc tế học

Khải Đinh

Tiến sĩ Kinh tế học

Đức Võ

Tiến sĩ Kinh tế học

Howard Nicholas

Tiến sĩ Kinh tế học

Tuan Doan

Phó Giáo sư - Tiến sĩ Tài chính

Lâm Nguyễn

Giáo sư – Tiến sĩ Quản lý & Kinh doanh Quốc tế