Đội ngũ giảng viên Việt Nam tại Viện ISB có trình độ chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm, từng tu nghiệp nhiều năm tại nước ngoài cùng với các giáo sư đến từ các trường đại học uy tín trên thế giới.

Đội ngũ giảng viên

Dilupa Nakandala

Phó giáo sư - Tiến sĩ Kinh doanh

Andrew Papadopoulos

Giáo sư – Tiến sĩ Quản trị Chiến lược

Angelo Soares

Giáo sư – Tiến sĩ Quản trị Nguồn nhân lực

Bahaudin Mujtaba

Giáo sư – Tiến sĩ Quản trị Nguồn nhân lực

Benoit Bazoge

Giáo sư – Tiến sĩ Kinh doanh

Chor Ghee Lim

Thạc sĩ Quốc tế học

Danielle Laberge

Giáo sư – Tiến sĩ Kinh doanh

Đức Võ

Tiến sĩ Kinh tế học

Elie Elia

Giáo sư – Tiến sĩ Công nghệ Thông tin

Emmanuel Roussakis

Giáo sư – Tiến sĩ Tài chính

Howard Nicholas

Tiến sĩ Kinh tế học

Jean Harvey

Giáo sư – Tiến sĩ Kinh doanh