Đội ngũ giảng viên Việt Nam tại Viện ISB có trình độ chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm, từng tu nghiệp nhiều năm tại nước ngoài cùng với các giáo sư đến từ các trường đại học uy tín trên thế giới.

Đội ngũ giảng viên

Dilupa Nakandala

Phó giáo sư - Tiến sĩ Kinh doanh

Michael Saram

Chuyên gia về chuyển đổi kinh doanh

Emmanuel Roussakis

Giáo sư – Tiến sĩ Tài chính

Danielle Laberge

Giáo sư – Tiến sĩ Kinh doanh

Benoit Bazoge

Giáo sư – Tiến sĩ Kinh doanh

Andrew Papadopoulos

Giáo sư – Tiến sĩ Quản trị Chiến lược

Monique Aubry

Giáo sư – Tiến sĩ Kinh doanh

Sundar Venkatesh

Giáo sư – Tiến sĩ Tài chính

Walter Rei

Giáo sư – Tiến sĩ Kinh doanh

Jean Harvey

Giáo sư – Tiến sĩ Kinh doanh

Elie Elia

Giáo sư – Tiến sĩ Công nghệ Thông tin

Angelo Soares

Giáo sư – Tiến sĩ Quản trị Nguồn nhân lực