Cập nhật thông tin tuyển sinh cử nhân tại Viện ISB, hiện nay viện đang đào tạo hai chương trình bậc Đại học: Cử nhân Tài năng ISB BBus và Cử nhân Western Sydney.

Thông tin chương trình tuyển sinh cử nhân dành cho các bạn học sinh đam mê khối ngành kinh tế và muốn làm việc tại các công ty đa quốc gia, được trang bị kiến thức khởi nghiệp và trở thành nhà lãnh đạo trong tương lai. Hiện nay, Viện ISB đang đào tạo hai chương trình cử nhân: Cử nhân Tài năng ISB BBus và Cử nhân Western Sydney BBus.

Thông tin tuyển sinh Cử nhân Tài năng ISB BBus

Thông tin tuyển sinh cử nhân Tài năng ISB BBus của Viện ISB là chương trình đào tạo chính quy được cấp bằng bởi Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, đào tạo 100% bằng tiếng Anh. Sinh viên đầu vào Chương trình Cử nhân Tài năng ISB BBus có thành tích học tập xuất sắc từ các trường chuyên, trọng điểm của cả nước, điểm trung bình ở lớp 12 của sinh viên là 8.5.

Chương trình Cử nhân Tài năng ISB BBus của Viện ISB bao gồm 5 chuyên ngành đào tạo chính: Tài chính, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Quản trị, Kế toán.

Xem thêm Thông tin tuyển sinh Cử nhân Tài năng ISB BBUS 2021

Tuyển sinh cử nhân ISB BBUS

Thông tin tuyển sinh Cử nhân Western Sydney

Chương trình Cử nhân Western Sydney được đào tạo 100% bằng Tiếng Anh bởi Viện ISB–Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hợp tác cùng Đại học Western Sydney (Úc) – Top 300 – 1.2% trường đại học hàng đầu thế giới.

Chương trình xây dựng theo mô hình đào tạo Cử nhân Úc tập trung phát triển kiến thức, sự sáng tạo, kỹ năng chuyên nghiệp, bản lĩnh tự tin; Đảm bảo cho sinh viên sau khi tốt nghiệp hội đủ các tố chất của du học sinh và công dân toàn cầu.

Xem thêm Thông tin tuyển sinh Cử nhân Kinh doanh Western Sydney BBus 2021

Tuyển sinh Cử nhân Kinh doanh Western BBUS