Cập nhật thông tin tuyển sinh cử nhân tại Viện ISB, hiện nay viện đang đào tạo hai chương trình bậc Đại học: Cử nhân Tài năng ISB BBus và Cử nhân Western Sydney.

Thông tin chương trình tuyển sinh cử nhân dành cho các bạn học sinh đam mê khối ngành kinh tế và muốn làm việc tại các công ty đa quốc gia, được trang bị kiến thức khởi nghiệp và trở thành nhà lãnh đạo trong tương lai. Hiện nay, Viện ISB đang đào tạo hai chương trình cử nhân: Cử nhân Tài năng ISB BBus và Cử nhân Western Sydney.

Thông tin tuyển sinh Cử nhân Tài năng ISB BBus

Thông tin tuyển sinh Cử nhân Tài năng ISB BBus của Viện ISB là chương trình đào tạo chính quy được cấp bằng bởi Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, đào tạo 100% bằng tiếng Anh. Sinh viên đầu vào Chương trình Cử nhân Tài năng ISB BBus có thành tích học tập xuất sắc từ các trường chuyên, trọng điểm của cả nước, điểm trung bình ở lớp 12 của sinh viên là 8.5.

Chương trình Cử nhân Tài năng ISB BBus của Viện ISB bao gồm 5 chuyên ngành đào tạo chính: Tài chính ứng dụng, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Quản trị, Kế toán.

Xem thêm Thông tin tuyển sinh Cử nhân Tài năng ISB BBus 2023

Thông tin tuyển sinh Cử nhân Western Sydney

Cử nhân Western Sydney là chương trình đào tạo liên kết giữa ISB, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh và Đại học Western Sydney. Sinh viên tốt nghiệp với bằng được trực tiếp từ Đại học Western Sydney, đạt tiêu chuẩn cao nhất của hệ thống giáo dục Úc và được công nhận bởi nhà tuyển dụng trên thế giới.

Xem thêm Thông tin tuyển sinh Cử nhân Western Sydney 2023