Tuyển sinh cử nhân

Hiện nay, Viện ISB đang có nhiều chương trình đào tạo bậc Đại học, bao gồm: Cử nhân Tài năng ISB BBus, Cử nhân Western Sydney, Du học Global Pathways, Cử nhân ISB ASEAN Co-op và Cử nhân Kinh doanh LQT.

Thông tin tuyển sinh Cử nhân Tài năng ISB BBus

Cử nhân Tài năng ISB BBus là chương trình đào tạo chính quy của Viện ISB, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Sinh viên đầu vào của chương trình là những học sinh đến từ các trường chuyên lớp chọn trên cả nước và có thành tích học tập xuất sắc.

Hiện tại, chương trình đang tập trung đào tạo 5 ngành khối kinh tế gồm: Kinh doanh Quốc tế, Quản trị Kinh doanh, Tài chính Ứng dụng, Marketing, Kế toán.

Xem thông tin chương trình tại Cổng Tuyển sinh Chương trình Cử nhân Tài năng ISB BBus.

Thông tin tuyển sinh Cử nhân Western Sydney

Cử nhân Western Sydney là chương trình đào tạo liên kết giữa Viện ISB, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh và Đại học Western Sydney, Úc. Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng của Đại học Western Sydney, đạt tiêu chuẩn cao nhất của hệ thống giáo dục Úc và được công nhận bởi nhà tuyển dụng trên toàn cầu.

Xem thông tin chương trình tại Cổng Tuyển sinh Chương trình Cử nhân Western Sydney.