Viện ISB trực thuộc Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) được thành lập với mục tiêu xây dựng một môi trường giáo dục hiện đại và năng động, đạt tiêu chuẩn quốc tế.

 

TUYỂN SINH CỬ NHÂN

Viện ISB đã chào đón 2455 sinh viên bậc cử nhân trong đó có 1847 sinh viên đang theo học và 608 sinh viên đã tốt nghiệp. Hiện nay, Viện ISB đang đào tạo hai chương trình cử nhân nổi bật, bao gồm Cử nhân Tài năng ISB BBUS và Cử nhân Kinh doanh Western BBUS.

CỬ NHÂN TÀI NĂNG ISB BBUS

Cử nhân Tài năng ISB BBUS là chương trình hệ chính quy được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh do Viện ISB – Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đảm nhiệm.

CỬ NHÂN KINH DOANH WESTERN BBUS

Cử nhân Kinh doanh Western BBUS là chương trình hợp tác đào tạo giữa Viện ISB – Trường Đại học Kinh tế TP. HCM và trường Đại học Western Sydney, Úc, nằm trong top các trường Đại học 1.2% trên thế giới.

Tuyển sinh thạc sĩ

Với mục tiêu tạo nên môi trường rèn luyện sự nhạy bén trong môi trường kinh doanh, phát huy kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định, mở rộng con đường phát triển sự nghiệp của người học, Viện ISB xây dựng và đào tạo các chương trình Thạc sĩ chất lượng và cập nhật xu thế quốc tế.

THẠC SĨ KINH DOANH MBA VENTURE

Chương trình Thạc sĩ Kinh doanh MBA Venture kéo dài 18 tháng; trong đó học viên sẽ có 6 tháng học tập trực tiếp tại Đại học Western Sydney (Úc); 12 tháng học tập tại Viện ISB.

THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH WESTERN MBA

Thạc sĩ Kinh doanh Western MBA là chương trình MBA theo tiêu chuẩn quốc tế do trường Đại học danh tiếng Western Sydney, Úc, nằm trong top các trường Đại học 1.2% trên thế giới cấp bằng.

THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH ISB MBA

Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh ISB MBA do Viện ISB trực thuộc Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh trực tiếp xây dựng và đào tạo.

THẠC SĨ KINH DOANH MBA TALENT

Thạc sĩ Kinh doanh MBA Talent là chương trình MBA theo tiêu chuẩn quốc tế do Viện ISB và Đại học Western Sydney hợp tác giảng dạy.

THẠC SĨ ĐIỀU HÀNH CẤP CAO UQAM EMBA

UQAM Executive MBA là chương trình hợp tác giữa Viện ISB, Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh (UEH) và Trường Quản lý, Đại học Quebec at Montreal (ESG UQAM), Canada.

THẠC SĨ TÀI CHÍNH MFIN

Tham gia khóa học thạc sĩ Tài chính MFin là một lựa chọn rất triển vọng cho con đường sự nghiệp tiếp đến. Bởi lẽ, bạn sẽ được săn đón rất nhiều bởi các tập đoàn ở khắp mọi nơi trên thế giới. MFin sẽ đem đến những kiến thức về phân tích tài chính từ cấp quốc gia đến thị trường quốc tế, với sự kết hợp hoàn hảo giữa lí thuyết và thực hành.

THẠC SĨ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC MBS 1+1 – MMngt HRM

Chương trình Thạc sĩ Quản trị Nguồn nhân lực MBS (HRM) 1+1 nhằm đào tạo các học viên có năng lực chuyên môn cao bằng tiếng Anh theo chuẩn quốc tế và có khả năng làm việc tốt tại các tổ chức, doanh nghiệp, dự án quốc tế có nhu cầu phát triển chuyên sâu trong quản lý con người và gia tăng năng lực quản lý bộ phận nhân sự.