Tuyển sinh

Thông tin tuyển sinh các chương trình Cử nhân, Thạc sĩTiến sĩ được cập nhật trên website chính thức của Viện ISB, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Đây là nguồn thông tin chính thức và chi tiết nhất về quy trình tuyển sinh và yêu cầu nhập học.

THÔNG TIN TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN

Hiện nay, Viện ISB đang tập trung vào việc phát triển hàng loạt các chương trình Cử nhân đa dạng, bao gồm: Cử nhân Tài năng ISB BBus, Cử nhân ISB ASEAN Co-op, Cử nhân Western Sydney, Du học Global PathwaysCử nhân Kinh doanh LQT.

Các chương trình này không chỉ cung cấp kiến thức sâu rộng về lĩnh vực kinh doanh, mà còn giúp sinh viên có được nền tảng vững chắc và kỹ năng thực tiễn để thành công trong sự nghiệp.

Cử nhân Tài năng ISB BBus

Cử nhân Tài năng ISB BBus là chương trình đào tạo chính quy của Viện ISB, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, được công nhận bởi FIBAA (Thụy Sĩ) và CPA (Úc) về chất lượng đào tạo đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Đối với sinh viên theo ngành Marketing sẽ có cơ hội nhận chứng chỉ CIM (Anh) sau khi hoàn thành một môn học bổ sung liên quan đến ngành.

Đối với sinh viên theo ngành Tài chính Ứng dụng và Kế toán sẽ đạt công nhận hoàn thành cấp độ cơ bản của CPA và có cơ hội trở thành hội viên, cũng như hoàn thành chứng chỉ CIMA (Anh).

Xem chi tiết về chương trình học và thông tin tuyển sinh tại Cổng Tuyển sinh Chương trình Cử nhân Tài năng ISB BBus.

Cử nhân Western Sydney

Cử nhân Western Sydney là chương trình đào tạo liên kết giữa Viện ISB, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh và Đại học Western Sydney, Úc.

Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng của Đại học Western Sydney, đạt tiêu chuẩn cao nhất của hệ thống giáo dục Úc và được công nhận bởi nhà tuyển dụng trên toàn cầu.

Xem chi tiết về chương trình học và thông tin tuyển sinh tại Cổng Tuyển sinh Chương trình Cử nhân Western Sydney.

Cử nhân ISB ASEAN Co-op

Cử nhân ISB ASEAN Co-op là chương trình đào tạo Cử nhân Chính quy đầu tiên tại Việt Nam, được thiết kế dựa trên mô hình Hợp tác Giáo dục (Cooperative Education)

Chương trình có hình thức giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, với mục tiêu cung cấp cho sinh viên kiến thức từ tổng quan đến chuyên sâu. Đồng thời, chương trình cũng tạo cơ hội cho sinh viên được thực hành nghề nghiệp và trải nghiệm môi trường làm việc thực tế ở các quốc gia tại khu vực ASEAN ngay trong quá trình học.

Xem chi tiết về chương trình học và thông tin tuyển sinh tại trang Cử nhân ISB ASEAN Co-op.

THÔNG TIN TUYỂN SINH THẠC SĨ

Nhằm tạo ra một môi trường kinh doanh thú vị, nơi thúc đẩy sự nhạy bén, kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định, Viện ISB đã phát triển các chương trình Thạc sĩ chất lượng cao và luôn cập nhật theo xu hướng quốc tế. Mục tiêu của ISB là mở rộng con đường phát triển sự nghiệp của các học viên.

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh ISB MBA

Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh ISB MBA do Viện ISB, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh trực tiếp xây dựng và đào tạo. Chương trình tập trung vào việc phát triển kỹ năng phân tích tình huống và giải quyết vấn đề. Từ đó, học viên có thể củng cố kỹ năng lãnh đạo.

Xem chi tiết về chương trình học và thông tin tuyển sinh tại trang Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh ISB MBA.

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh ISB MBA

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh PSO MBA

Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh PSO MBA có 2 giai đoạn, là sự kết hợp hoàn hảo giữa lý thuyết kinh doanh hiện đại và thực hành với nội dung đi sâu vào Kiến thức quản lý, Kỹ năng lãnh đạo, Tư duy chiến lược & Ứng dụng công nghệ

Xem thông tin chi tiết về chương trình học và thông tin tuyển sinh tại Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh PSO MBA.