Trong quá trình 10 năm không ngừng xây dựng, phát triển và mở rộng mạng lưới hợp tác ra toàn cầu, năm 2017-2018, Viện ISB tự hào đã đạt được chứng chỉ công nhận quốc tế cho các chương trình đào tạo tại ISB.

Chứng nhận quốc tế của tổ chức FIBAA

Năm 2017, chương trình Cử nhân Tài năng BBUS được công nhận đạt chuẩn quốc tế từ tổ chức FIBAA.

 

Chương trình đào tạo được công nhận đạt chuẩn quốc tế từ tổ chức FIBAA

Chứng nhận quốc tế của tổ chức CPA Úc

Đầu năm 2018, Viện ISB vinh dự nhận được chứng nhận từ tổ chức CPA Úc – một trong những tổ chức nghề nghiệp lớn nhất thế giới được các doanh nghiệp và tổ chức tài chính kế toán toàn cầu công nhận.

 

Viện ISB đã vinh dự nhận được chứng nhận của tổ chức CPA