Doanh nghiệp

Bài kiểm tra năng lực

Bài thi kiểm tra năng lực của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh cho chương trình Cử nhân Kinh doanh sẽ chú trọng đánh giá năng lực phân tích, tư duy và trình độ tiếng Anh của thí sinh thông qua một bài thi tổng hợp gồm 2 phần với tổng thời gian

Xem chi tiết

Kỳ thi kiểm tra năng lực | Học bổng cử nhân kinh doanh

Thông tin về Kỳ thi Kiểm tra Năng lực năm 2019  1. MỤC TIÊU CỦA KỲ THI Mục tiêu của kỳ thi kiểm tra năng lực nhằm giúp các em học sinh lớp 12 chọn trường Đại học trước kỳ thi Phổ thông Trung học Quốc gia diễn ra; tạo thêm cơ hội được tuyển

Xem chi tiết