Đội ngũ nhân viên tại Viện ISB không ngừng nỗ lực để nâng cao chất lượng đào tạo và dịch vụ, với mục tiêu cung cấp các trải nghiệm học tập tốt nhất cho các sinh viên và học viên.

Tận tâm – nhiệt huyết trong cải thiện chất lượng đào tạo và dịch vụ của Viện với mục tiêu cung cấp các trải nghiệm học tập tốt nhất cho các sinh viên và học viên. Đội ngũ nhân viên luôn lắng nghe và tận tâm giải quyết các vấn đề và nhu cầu của người học.

Nhiệt huyết – hết mình hoàn thành các nhiệm vụ được giao, sẵn sàng đương đầu với thách thức nhằm đạt được tầm nhìn và sứ mệnh và các mục tiêu được đề ra.

Sáng tạo – luôn tìm tòi tìm ra những cách làm mới nhằm đưa đến các giải pháp cải tiến và phát triển chất lượng giáo dục và đạo tạo cho các học viên ISB.