Ngô Công Khánh

Tiến sĩ Quản lý Công nghiệp

Tiến sĩ Ngô Công Khánh là Giảng viên Cấp cao tại Viện ISB, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Ông đã có 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh và tiếp thị các thiết bị tự động hóa công nghiệp tại hai công ty đa quốc gia. Ông đã đạt bằng Tiến sĩ Quản trị Công nghiệp tại Đại học Joseph Fourier vào năm 2009.

Lĩnh vực chuyên ngành hiện tại của Tiến sĩ Khánh là Hệ thống Thông tin Quản lý và Kinh doanh Quốc tế. Ông quan tâm đến nghiên cứu về quá trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp Việt Nam, cũng như cách chuyển đổi số có thể giúp Việt Nam mở rộng ra thị trường quốc tế.

Chức vụ khác

Head of International Business and Management Division