Sự kiện

MBA Talk #32: Strategic brand management and distribution

22-11-2022

MBA Talk is a series of seminars with the participation of Professors from major and international universities and experts, leaders and senior managers in various fields, coming from multinational companies,

MBA Talk #31: Segmentation, Targeting and Positioning Application in Branding

21-11-2022

MBA Talk là chuỗi hội thảo với sự tham dự của các chuyên gia ở nhiều lĩnh vực, các lãnh đạo, quản lý cấp cao từ các công ty đa

MBA Talk #30: How to be successful in digital transformation

21-11-2022

MBA Talk là chuỗi hội thảo với sự tham dự của các chuyên gia ở nhiều lĩnh vực, các lãnh đạo, quản lý cấp cao từ các công ty đa

MBA Prep #7: Giá trị từ PSO MBA qua việc mở rộng mạng lưới

09-11-2022

MBA Prep là chuỗi sự kiện được tổ chức định kỳ thứ bảy tuần thứ hai hàng tháng bởi Viện ISB, Đại học Kinh tế TP.HCM. MBA Prep đi sâu

MBA Talk #29: Increase Customer Relationship with CRM

07-11-2022

MBA Talk is a series of seminars with the participation of Professors from major and international universities and experts, leaders and senior managers in various fields, coming from multinational companies,

MBA Meetup: MBA trong bối cảnh tăng trưởng ngành Truyền thông Y dược

07-11-2022

MBA Meetup số tháng 11 sẽ là buổi chia sẻ của những khách mời về đặc trưng lĩnh vực Truyền thông Y dược, đặc biệt là góc nhìn khi theo

MBA Talk #28: Adapting to uncertain business environment by HR strategy

04-11-2022

MBA Talk là chuỗi hội thảo với sự tham dự của các chuyên gia ở nhiều lĩnh vực, các lãnh đạo, quản lý cấp cao từ các công ty đa

MBA Prep #6: Học MBA từ lãnh đạo doanh nghiệp

13-09-2022

MBA Prep là chuỗi sự kiện được tổ chức định kỳ thứ bảy tuần thứ hai hàng tháng bởi Viện ISB, Đại học Kinh tế TP.HCM. MBA Prep đi sâu

MBA Meetup: Bankers Insider khi học Thạc sĩ Kinh tế và những chuyện chưa kể

12-10-2022

MBA Meetup số tháng 10 sẽ là buổi chia sẻ của những khách mời về đặc trưng lĩnh vực ngân hàng trong thời đại số, đặc biệt là góc nhìn