Sự kiện

MBA Talk #65: Tips to link the Information System to strategic business objectives

22-09-2023

Information system is a necessity for doing business in the 21st century. Furthermore, it empowers organizations to prosper and endure even in challenging circumstances. Therefore, companies make investments in information

MBA Talk #64: Tương lai của Generative AI trong doanh nghiệp

22-09-2023

Trong thời đại số hóa, việc ứng dụng Trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI) ngày càng trở nên quan trọng và phổ biến, đặc biệt là trong môi

MBA Meetup: Áp lực – tạo “Kim cương” hay “Vết thương”

11-09-2023

Với tư duy và sự hỗ trợ đúng đắn, các bạn có thể tỏa sáng rực rỡ trong thế giới kinh doanh.

MBA Talk #62: Đi tìm chìa khóa giải quyết vấn đề trong quản trị tài chính

08-09-2023

Công tác quản trị tài chính và quản trị dòng tiền được xem là “xương sống” cho sự vận hành của doanh nghiệp. Tuy nhiên, quá trình này vẫn gặp

MBA Talk #61: Những thách thức trong quản lý nhân sự thời kỳ khủng hoảng

08-09-2023

Trước làn sóng cắt giảm nhân sự hàng loạt và sự đi xuống của nền kinh tế vĩ mô, nhân sự và đội ngũ quản lý sẽ cần có những

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Úc tham dự Buổi Tọa đàm – Đối thoại trực tiếp với sinh viên UEH

24-08-2023

Vào chiều 23/08/2023, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) vô cùng vinh dự đón tiếp Bộ Trưởng và Đoàn Ngoại giao Úc đến Buổi Tọa đàm –

MBA Talk #60: Information System trends in retail management: benefits and challenges

23-08-2023

The power of information systems in retail management is undeniable. To present a proper understanding of information management, the International School of Business (ISB) and Western Sydney University will host

MBA Talk #59: Cách quản lý phân phối hiệu quả với hệ thống DMS

23-08-2023

Trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển nhanh chóng hậu Covid, khả năng tận dụng công nghệ trong quy trình quản lý phân phối được xem là một

MBA Talk #58: Sức mạnh của mô hình tài chính trong hoạt động kinh doanh

14-08-2023

Trong một tổ chức, mô hình tài chính đóng vai trò như một bức tranh toàn cảnh về tình hình tài chính của tổ chức đó, là công cụ giúp