Hiện nay, Viện ISB đang có 5 cơ sở đào tạo, tọa lạc tại các quận trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.

Giờ làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6, 8:00 – 17:00, không bao gồm các ngày nghỉ lễ.

Cơ sở Phạm Ngọc Thạch, Quận 3

Địa chỉ: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP. HCM

Điện thoại: (028) 3920 9999

ISB campus
Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3

Địa chỉ: 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. HCM

Điện thoại: (028) 3920 9999

59C Nguyễn Đình Chiểu
Cơ sở Nguyễn Tri Phương, Quận 10

Địa chỉ: 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP. HCM

Điện thoại: (028) 3920 9999

279 Nguyễn Tri Phương
279 Nguyễn Tri Phương
279 Nguyễn Tri Phương
Cơ sở Võ Văn Tần, Quận 3

Địa chỉ: 41-43 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP. HCM

Điện thoại: (028) 3920 9999

Cơ sở Trần Quang Khải, Quận 1

Địa chỉ: 196 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: (028) 3920 9999

196 Trần Quang Khải
196 Trần Quang Khải
196 Trần Quang Khải