Hiện nay, Viện ISB đang có 3 cơ sở đào tạo, tọa lạc tại trung tâm Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giờ làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6, 8:00 – 17:00, không bao gồm các ngày nghỉ lễ.

Cơ sở Phạm Ngọc Thạch, Quận 3

Địa chỉ: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP. HCM

Điện thoại: (028) 5446 5555

Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3

Địa chỉ: 59 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. HCM

Điện thoại: (028) 5446 5555

Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3

Địa chỉ: 79 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. HCM

Điện thoại: (028) 3930 5292

Cơ sở Võ Văn Tần, Quận 3

Địa chỉ: 41-43 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP. HCM

Điện thoại: (028) 3930 5293