Chương trình Thạc sĩ

Tính đến 2020, Viện ISB đã chào đón 1.500 học viên thạc sĩ trong đó có 121 học viên đang theo học và 1.379 học viên đã tốt nghiệp.

84%

Học viên đang làm việc ở các công ty đa quốc gia

1500

Sinh viên đã và đang theo học thạc sĩ

3-11

Là số năm kinh nghiệm của học viên

Tìm hiểu tất cả chương trình Chương trình Thạc sĩ tại Viện ISB

Nếu bạn chưa biết chọn chương trình nào phù hợp, hãy liên hệ ngay hoặc gọi tư vấn 028 3622 1818

Thạc sĩ Điều hành cấp cao UQÀM EMBA

Thạc sĩ Điều hành cấp cao UQÀM EMBA

Chương trình MBA dành cho học viên có trên 8 năm kinh nghiệm làm việc, đang nắm giữ vị trí quản lý, lãnh đạo

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh ISB MBA

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh ISB MBA

Chương trình MBA do Viện ISB – Trường Đại học Kinh tế TP. HCM trực tiếp xây dựng và đào tạo.

Mike Hebert

Founder & Managing Director

 


MDT Training, The Edge by MDT.

“Là một người Canada sinh sống tại Việt Nam, tôi muốn học chương trình EMBA cao cấp mà trong đó tôi có cơ hội gầy dựng một mạng lưới mối quan hệ đồng thời cũng tiếp thu được tất cả những kiến thức và kỹ năng từ Canada. Tôi cho rằng chương trình đã mang lại rất nhiều tính thực nghiệm. Những ứng viên được chọn để tham gia chương trình đến từ rất nhiều lĩnh vực khác nhau.”