Đại học Massey – được thành lập 1927 – với 90 năm kinh nghiệm, là một trong ba trường Đại học lớn nhất tại New Zealand.

Với hơn 20.000 sinh viên, trong đó gần 5.000 sinh viên quốc tế đến từ hơn 100 quốc gia đang theo học tại 3 cơ sở lớn ở thủ đô Wellington, 2 thành phố lớn Auckland và Palmerston. Đại học Massey là một trường Đại học theo tiêu chuẩn năng động và hội nhập quốc tế.

Chương trình Massey là sự hợp tác giữa ISB và Đại học Massey, New Zealand. Hai trường Đại học đã phát triển và hiện đang cung cấp các chương trình sau tại Việt Nam:

  • Thạc sĩ Tài chính
  • Thạc sĩ Quản trị Tài chính và Ngân hàng
  • Thạc sĩ Quản trị Nguồn nhân lực

Website: https://massey.edu.vn/en/massey-programs/