Viện ISB, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH-ISB) được thành lập với mục tiêu xây dựng một môi trường giáo dục hiện đại và năng động, đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Tầm nhìn

Cung cấp cho thế hệ trẻ tài năng một môi trường ISB tiêu chuẩn quốc tế.

Sứ mệnh

  • Tạo môi trường “học thuật chuyên nghiệp” để sinh viên trau dồi bản thân để đạt được những thành tựu trong tương lai.
  • Phát triển tài năng của sinh viên, bồi dưỡng những kỹ năng cần thiết với định hướng nghề nghiệp rõ ràng.
  • Đem đến đội ngũ giảng viên chất lượng cao, có kinh nghiệm thực tế và tích lũy kiến thức từ những nền giáo dục tiên tiến trên thế giới.
  • Sinh viên được sáng tạo phương pháp của riêng mình để học tập và nghiên cứu.
  • Nhân viên ISB làm việc trong một môi trường sáng tạo và cân bằng.
  • Cung cấp môi trường học quốc tế và hạnh phúc.

Giá trị cốt lõi

  • Minh bạch
  • Nhất quán
  • Niềm tin