Nhằm đảm bảo cho người học sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực cạnh tranh và thích ứng nhanh với nền kinh tế quốc tế toàn cầu, ISB cung cấp các chương trình Cử nhân, Thạc sĩTiến sĩ hoàn toàn bằng tiếng Anh.

1580

Thạc sĩ đã & đang theo học chương trình thạc sĩ.

3106

Sinh viên đã và đang theo học chương trình cử nhân

100%

Chương trình học bằng tiếng anh.

Chương trình Cử nhân - Viện ISB

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN

Chương trình Cử nhân dành cho những bạn học sinh có đam mê với ngành kinh tế và mơ ước trở thành nhân sự tại những tập đoàn đa quốc gia. Sinh viên tốt nghiệp sẽ tự tin bước vào thị trường lao động với tư duy sáng tạo và khả năng thích ứng linh hoạt.

Chương trình Thạc sĩ - Viện ISB

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ

Chương trình Thạc sĩ được thiết kế với mục tiêu giúp học viên nuôi dưỡng sự nhạy bén trong kinh doanh, cũng như phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định. Chương trình cũng mở ra con đường phát triển sự nghiệp và giúp học viên đóng góp tích cực vào cộng đồng kinh doanh.

CHƯƠNG TRÌNH TIẾN SĨ

Chương trình Tiến sĩ được xây dựng với mục đích giúp các nghiên cứu sinh nắm giữ những kiến thức sâu sắc về thế giới kinh doanh và đối mặt linh hoạt với những thách thức, đồng thời đưa ra những đóng góp tích cực cho việc phát triển bền vững trong lĩnh vực kinh doanh.

Trần Thượng Triều

Khóa 48, Chương trình Cử nhân Tài năng ISB BBus

Nhận thức được xu thế toàn cầu hoá và hội nhập đang diễn ra một cách mạnh mẽ nên mình đã chọn Kinh doanh Quốc tế để có được tư duy và kỹ năng phù hợp với bối cảnh kinh tế hiện nay. Mình đặt mục tiêu vào được một công ty hoặc tập đoàn đa quốc gia. Vì vậy, bằng Cử nhân Kinh doanh Quốc tế tại ISB rất phù hợp để mình theo đuổi mục tiêu này.