Gặp gỡ Sinh viên & Alumni

Tính đến 2020, Viện ISB đã có 608 cựu sinh viên cử nhân và 1.379 cựu học viên thạc sĩ.

90%

sinh viên đạt chuẩn IETLS từ 6.5 sau khi tốt nghiệp

1987

Cựu học viên bậc cử nhân và thạc sĩ

80%

sinh viên ra trường làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia lớn tại Việt nam

Mike Hebert

Founder & Managing Director
MDT Training, The Edge by MDT.

“Là một người Canada sinh sống tại Việt Nam, tôi cho rằng chương trình đã mang lại rất nhiều tính thực nghiệm. Những ứng viên được chọn để tham gia chương trình đến từ rất nhiều lĩnh vực đa dạng khác nhau.”

Bram Nicholas Howard

Western Sydney MBA - 2017

Đào Thanh Lâm

SINH VIÊN NĂM 2

CỬ NHÂN TÀI NĂNG ISB BBUS

Phạm Thị Hồng Thuỷ

Học viên MBC tại DH Western Sydney

LARRY TRƯƠNG

Assistant Vice President and Head, Centre for Professional Development at Manulife

UQAM EMBA

Nguyễn Thị Kim Thoa

Managing Director, Havas Riverorchid PR, Vietnam

UQAM EMBA5

Đoàn Đính Bính

HRBP, HR Leader, MSD in Vietnam, Ho Chi Minh City, and Labor Relations COE Lead tại AP Region

UQAM EMBA6

Đoàn Thị Ngọc Thảo

ice President, Senior Relationship Manager – Multinational Corporates tại BNP PARIBAS VIETNAM – HO CHI MINH CITY BRANCH

UQAM EMBA6

Adib Kouteili

Cofounder, Managing Director - PEB Steel Buildings Co., Ltd

UQAM EMBA4

ĐOÀN ĐỨC MINH

Học viên ISB MBA khóa 3

Hàn Khánh Phương

Research Executive - Intage LLC.

MBA Talent 2018

Trần Minh Ngọc Thủy

Media Specialist - WPP Media Company

MBA Talent 2018

Nguyễn Bá Khá

Compliance Executive - Roche

MBA Talent 2018