Gặp gỡ Sinh viên & Alumni

Tính đến 2020, Viện ISB đã có 608 cựu sinh viên cử nhân và 1.379 cựu học viên thạc sĩ.

90%

sinh viên đạt chuẩn IETLS từ 6.5 sau khi tốt nghiệp

1987

Cựu học viên bậc cử nhân và thạc sĩ

80%

sinh viên ra trường làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia lớn tại Việt nam

Mike Hebert

Founder & Managing Director
MDT Training, The Edge by MDT.

“Là một người Canada sinh sống tại Việt Nam, tôi cho rằng chương trình đã mang lại rất nhiều tính thực nghiệm. Những ứng viên được chọn để tham gia chương trình đến từ rất nhiều lĩnh vực đa dạng khác nhau.”

David Braguier

Sinh viên năm 2

Cử nhân Kinh doanh Western Sydney BBUS

Nguyễn Thị Vân Thanh

Sinh viên năm 2

Cử nhân Kinh doanh Western Sydney BBUS

Đặng Trung Hiếu

Sinh viên năm 2

Cử nhân Kinh doanh Western Sydney BBUS

NGUYỄN LÊ KHẮC TẤN

Apollo Project Coordinator

Cử nhân Kinh doanh Western Sydney BBUS

Văn Thị Diễm Phúc

SINH VIÊN NĂM 3

Cử nhân Tài năng ISB BBUS

NGUYỄN HOÀNG QUÂN

SINH VIÊN NĂM 3

CỬ NHÂN TÀI NĂNG ISB BBUS

Lê Thùy Nhi

Marketing Management Trainee tại Suntory Pepsico

MBA TALENT 2019

Ngô Thiên Thanh

Research Trainee tại Kantar

Cử nhân Tài năng ISB BBUS

Nguyễn Đình Thiên Chương

CUSTOMER FINANCE MANAGER OF FRIESLANDCAMPINA VIETNAM

MBA TALENT 2019

Nguyễn Đức Thịnh

SINH VIÊN NĂM 2

CỬ NHÂN KINH DOANH WESTERN SYDNEY BBUS

Bram Nicholas Howard

Western Sydney MBA - 2017

Đào Thanh Lâm

SINH VIÊN NĂM 2

CỬ NHÂN TÀI NĂNG ISB BBUS