Dự án Đào tạo cán bộ chuyên gia phát triển thị trường khoa học công nghệ được chủ trì bởi Bộ Khoa học và Công nghệ theo Quyết định số 4161/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 12 năm 2018 và được thực hiện bởi Viện ISB – Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Chương trình được thực hiện bởi Viện ISB – Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Với mục tiêu chung là đào tạo đội ngũ phát triển thị trường khoa học công nghệ tại các địa phương, chương trình được triển khai trên phạm vi 32 tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Cà Mau.

Đơn vị chủ trì và thực hiện dự án

Chủ trì dự án: Bộ Khoa học và Công nghệ, theo Quyết định số 4161/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 12 năm 2018 thuộc Chương trình Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 và Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ trực thuộc Bộ Khoa học và Công Nghệ

Đơn vị thực hiện:  Viện ISB – Trường Đại học Kinh Tế TP. HCM

Viện ISB - Trường Đại học Kinh tế TP. HCM tại cơ sở 17 Phạm Ngọc Thach, phường 6, quận 3, TPHCM

Mục tiêu của dự án

Mục tiêu chung: Đào tạo đội ngũ phát triển thị trường khoa học và công nghệ tại các địa phương

Mục tiêu cụ thể:

  • Phân tích các ưu và nhược điểm các mô hình triển khai sản phẩm (Chuyển giao và thương mại hóa sản phẩm khoa học và công nghệ) ra thị trường hiện nay;
  • Gợi ý các công cụ hỗ trợ, phương pháp thực hiện và phân tích ưu nhược điểm khi áp dụng trong một số tình huống thực tế;
  • Biên soạn, thiết kế bản kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh cho các sản phẩm khoa học và công nghiệp thực tế hoặc giả lập nhằm phục vụ lợi ích kinh doanh (Kêu gọi vốn; Bán một phần hoặc toàn bộ; Chuyển giao quyền sở hữu; v.v.).

Đối tượng và phạm vi đào tạo:

Phạm vi dự án: 32 tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Cà Mau

Thành phần học viên:

  • Cán bộ, công chức, viên chức đang phụ trách hoạt động phát triển thị trường KH&CN tại đơn vị
  • Giảng viên, nhà nghiên cứu, nhà khoa học đang công tác tại trường Đại học, Viện nghiên cứu, v.v. hoặc độc lập.
  • Chủ doanh nghiệp, doanh nhân và các cá nhân chuẩn bị khởi nghiệp
  • Đoàn viên, thanh niên có dự án khởi nghiệp