Viện ISB trực thuộc Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh được thành lập với mục tiêu xây dựng một môi trường giáo dục hiện đại và năng động, hướng đến đầu ra trở thành nhân lực tại các công ty đa quốc gia.

Giờ làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6, 8:00 – 17:00, không bao gồm các ngày nghỉ lễ.

Bộ phận tuyển sinh
Email: tuyensinh@isb.edu.vn 
17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: (028) 3622 1818 – (028) 3930 5293 – (028) 3930 5294