Viện ISB cung cấp các chương trình đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh ở bậc Đại học và sau Đại học.

Viện ISB có các chương trình liên kết và lấy bằng của các trường Đại học đối tác giáo dục uy tín trên thế giới như chương trình Cử nhân Kinh doanh và Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Western Sydney (Úc), chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh cho các nhà lãnh đạo của Trường Đại học UQAM (Canada), chương trình Thạc sĩ Tài chính và Thạc sĩ Quản trị Nguồn nhân lực của Trường Đại học Massey (New Zealand).

ĐẠI HỌC WESTERN SYDNEY

Từ năm 2010, Đại học Western Sydney (Úc) và Viện ISB ký kết hợp tác chia sẻ nguồn lực và chuyên môn của hai bên về giáo dục quản trị của hai đơn vị. (Xem thêm)

ĐẠI HỌC MASSEY

Viện  ISB và Đại học Massey, New Zealand hợp tác để tạo ra Chương trình Massey. Hai trường đại học đã phát triển và hiện đang cung cấp các chương trình sau tại Việt Nam. (Xem thêm)

ĐẠI HỌC UQAM

Trường Kinh doanh (ESG) tại UQAM hợp tác với ISB triển khai chương trình MBA cấp cao (EMBA) tại Việt Nam dành riêng cho các nhà quản lý doanh nghiệp. (Xem thêm)

Đại học Waikato

Khởi đầu vào tháng 4/2019, Viện ISB thiết lập mối quan hệ mật thiết với Đại học Waikato để giảng dạy và đào tạo các chương trình cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ. (Xem thêm)

ĐẠI HỌC MACQUARIE

Đại học Macquarie là trường Đại học lớn thứ 3 tại Sydney, Úc. Liên kết với Viện ISB, Đại học Macquarie là một trong những lựa chọn hàng đầu cho chương trình Cử nhân Du học bán phần. (Xem thêm)

ĐẠI HỌC WOLLONGONG

Đại học Wollongong liên kết với Viện ISB là một trong những trường đại học tốt nhất nước Úc cung cấp chất lượng giảng dạy cao cấp, môi trường học tập tuyệt vời và chương trình đào tạo có chất lượng. (Xem thêm)