Đại học Quebec tại Montreal (UQAM) được coi là một trong những trường dạy quản trị kinh doanh tốt nhất ở Canada.

Có trụ sở tại Quebec, trường có hơn 13.000 sinh viên tuyển sinh mới hàng năm và được biết đến với chất lượng giảng dạy thực tế, phạm vi nghiên cứu khoa học và mối quan hệ sâu sắc với các tổ chức kinh doanh quốc tế trên toàn thế giới. Trường Kinh doanh (ESG) tại UQAM hợp tác với ISB triển khai chương trình MBA cấp cao (EMBA) tại Việt Nam dành riêng cho các nhà quản lý doanh nghiệp.

Website: http://www.uqam.edu.vn/