Phan Thị Minh Thư

Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh

Tiến sĩ Phan Thị Minh Thư hiện là Giám đốc Chương trình Đại học và Sau Đại học của Đại học Western Sydney tại Châu Á (WSU ASEAN Hub). Cô từng đảm nhiệm các vai trò quản lý cho một số dự án hợp tác về giáo dục và khoa học giữa Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh và Đại học Western Sydney. Bà tốt nghiệp bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ với nhiều đề tài nghiên cứu khoa học được xuất bản trên các tạp chí danh tiếng và hội thảo quốc tế.

Ngoài các vị trí quản lý cấp cao trong lĩnh vực giáo dục, Tiến sĩ Thư đã có 20 năm kinh nghiệm nghiên cứu và giảng dạy các chương trình giáo dục trong và ngoài nước.