DOANH NGHIỆP CỦA BẠN ĐANG TÌM KIẾM TƯ VẤN VÀ CHỌN LỰA ĐẦU TƯ ERP?

Khóa học thực hành duy nhất nhằm tạo cơ hội cho các doanh nghiệp có thể áp dụng “SAP BEST PRACTICES” với kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất của SAP đã được áp dụng và hoàn thiện trên toàn cầu, để chuẩn hóa hoạt động của doanh nghiệp

TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ PHẦN MỀM QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP SAP ERP – GO – LIVE EXPERIENCE

Phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP tích hợp tất cả các chức năng trong cùng 1 nền tảng

Chương trình “Trải nghiệm ứng dụng Công nghệ số” giúp doanh nghiệp có sự tiếp cận và trải nghiệm thực tế với các giải pháp hàng đầu thế giới (SAP, Microsoft, Oracle) để doanh nghiệp có sự hiểu biết toàn diện trước khi bắt đầu cho việc đầu tư chuyển đổi thành công, loại bỏ rủi ro đầu tư vì chọn sai giải pháp công nghệ cho đặc thù từng doanh nghiệp.

Khóa học sẽ đi xuyên suốt các quy trình từ giải pháp cho các tình huống kinh doanh, phương pháp triển khai, quản lý dự án triển khai ERP đến các quy trình “Best Practices”

Đây là khóa đào tạo bài bản tại lớp học, trong đó việc triển khai được mô phỏng dưới hình thức thực thi phần mềm SAP ERP cho doanh nghiệp.

VÌ SAO NÊN CHỌN TRẢI NGHIỆM SAP ERP VỚI ISB – ATS?

Tại ISB, khóa học trải nghiệm thực tế hệ thống quản trị tổng thể tạo cơ hội cho các doanh nghiệp có thể tương tác và thực hành trực tiếp trên môi trường hoạt động của ERP.

Nội dung trải nghiệm được bắt đầu trên cơ sở khảo sát mô hình tổ chức đang hoạt động để xác định vấn đề còn tồn đọng tại doanh nghiệp. 

Từ đó, định hình lại cấu trúc tổ chức, thiết lập COA, phân tích quy trình và tổ chức lại hệ thống cơ sở dữ liệu để đảm bảo công tác triển khai ERP thành công, loại bỏ rủi ro đầu tư vì chọn sai giải pháp công nghệ cho đặc thù từng doanh nghiệp

  • Thu thập thêm kiến thức

Được học tập từ các chuyên gia giàu kinh nghiệm. Chia sẻ những vấn đề kinh doanh thực tế không có trong giới học thuật.

  • Phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp

Tham gia khoá học cơ bản và chỉ thêm vào các module có liên quan đến mục tiêu của doanh nghiệp.

  • Dành cho tất cả nhân viên

Dễ dàng thu hút sự tham gia của nhân viên ở tất cả các bộ phận. Mỗi người đứng đầu từng bộ phận sẽ đạt được cái nhìn chung và những mối quan tâm cụ thể của bộ phận đó.

  • Hiệu quả về thời gian và chi phí

Tạo cơ hội cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và các nhân viên của họ học hỏi được những kinh nghiệm hữu ích chỉ trong vài giờ, giúp doanh nghiệp giảm bớt thời gian và chi phí cho việc triển khai thực tế.

ERP giúp doanh nghiệp nhìn thấy bức tranh hoàn cảnh trong thời gian ngắn để đưa ra quyết định

THỜI GIAN DỰ KIẾN THỰC THI GÓI GO – LIVE EXPERIENCE 

  • Gói cơ bản “bán hàng, tài chính, SCM, CRM”                                            06 Ngày
  • Gói mở rộng 1 “Gói cơ bản + Quản trị sản xuất”                                      08 Ngày
  • Gói mở rộng 2 “Gói cơ bản + Quản lí dự án”                                              08 Ngày
  • Gói mở rộng 3 “Gói cơ bản + Quản trị sản xuất + Quản lí dự án”      10 Ngày