Go-live for Success là chuỗi sự kiện trực tuyến hướng đến cung cấp những góc nhìn tổng quan và định hướng, nâng cao nhận thức về câu chuyện chuyển đổi số trong thời đại 4.0. Thông qua những chia sẻ thực tế đến từ các doanh nhân, lãnh đạo cấp cao ở các doanh nghiệp, công ty đa quốc gia, tập đoàn lớn trong và ngoài nước. 

Nội dung chia sẻ:

  • Tầm quan trọng của chuyển đổi số ở thời đại 4.0 – Cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp;
  • Lý do các doanh nghiệp cần chuyển đổi số và những yếu tố sống còn trong quá trình thực hiện;
  • Khóa học trải nghiệm thực tế triển khai hệ thống quản trị doanh nghiệp nhằm giúp doanh nghiệp có bước chuẩn bị tốt trước khi thực hiện quá trình chuyển đổi số.