THÔNG TIN KHAI GIẢNG VÀ HỌC PHÍ

 • Khai giảng: 31/07/2021
 • Lịch học: Thứ 7 – Chủ nhật
 • Giờ học: 08h30 – 11h30 & 13h30 – 16h30
 • Thời lượng: 36 giờ

Tình hình của doanh nghiệp, những vấn đề, khó khăn trong hoạt động quản lý doanh nghiệp

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KHÓA HỌC

Thời gian

Mục tiêu

Kết quả

Ngày 1 – Phân tích tình huống kinh doanh thực tế

 • Giúp học viên trả lời được câu hỏi tại sao phải sử dụng ERP? Nếu không áp dụng ERP, doanh nghiệp sẽ gặp những vấn đề gì?
 • ERP giúp giải quyết bài toán, vấn đề gì doanh nghiệp đã và đang gặp phải?
 • Tại sao phải sử dụng SAP, Oracle, Microsoft hay chỉ là phần mềm kế toán thông thường?
 • Đánh giá được được việc sử dụng và tầm quan trọng của thông tin trong việc ra quyết định.
 • Xác định Business Driver theo từng chỉ tiêu phân tích để định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh theo từng lĩnh vực cụ thể như về quản lý quan hệ khách hàng, dịch vụ khách hàng, sản xuất kinh doanh hay quản lý dự án.

Ngày 2 – Đánh giá việc áp dụng Best Practice

 • Nêu những vấn khó khăn doanh nghiệp gặp phải ở từng khâu, từng bộ phận.
 • Giúp học viên phân tích và đánh giá được sự khác biệt giữa nghiệp vụ, quy trình quản lý hiện tại so với việc áp dụng Best Practice của những hệ thống ERP tiên tiến.
 • Xác định được sự sai biệt (GAP) giữa việc quản lý, quy trình hiện tại và khi áp dụng hệ thống quản lý.
 • Hình dung được những gì có thể và không thể thay đổi trong hoạt động sản xuất kinh doanh để có bước chuẩn bị khi triển khai hệ thống thực tế.

Ngày 3 – Trải nghiệm thực tế trên hệ thống ERP

 • Giúp học viên có những bước trải nghiệm thực tế trên hệ thống ERP với quy trình, dữ liệu thực tế từ tình huống kinh doanh đã được phân tích trong ngày 1, ngày 2.
 • Học viên được đào tạo thao tác và thực hành từng bước nhằm mô hình hóa lại hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại khi áp dụng lên hệ thống quản trị tổng thể ERP.
 • Chuẩn bị trong công tác đánh giá tính sẵn sàng về mặt dữ liệu, quy trình và con người cho doanh nghiệp trước khi triển khai.
 • Người dùng chủ chốt, cấp quản lý doanh nghiệp hiểu được những khó khăn của nhân viên khi thực hiện trên hệ thống.
 • Định hình việc thay đổi về mặt dữ liệu, quy trình và người dùng để tạo nền tảng tốt nhất khi sử dụng hệ thống.

Ngày 4 – Đánh giá tính sẵn sàng áp dụng ERP cho doanh nghiệp

 • Giúp học viên nhận diện được những khó khăn tiềm ẩn xuyên suốt 3 lĩnh vực dữ liệu, quy trình và con người.
 • Chia sẻ và thảo luận những giải pháp để khắc phục những vấn đề phát sinh trên từng khía cạnh.
 • Đánh giá được tính sẵn sàng trong việc triển khai hệ thống ứng dụng quản trị cho doanh nghiệp
 • Nhận diện được những rủi ro, quản lý và kiểm soát rủi ro trước khi triển khai thực tế.

Ngày 5 – Giới thiệu phương pháp luận triển khai

 • Giúp học viên hiểu và hình dung được bức tranh toàn cảnh xuyên suốt quá trình triển khai hệ thống ERP.
 • Xác định được từng bước thực hiện gồm có những công việc gì? Công việc nào ưu tiên? Công việc nào thực hiện đồng thời?
 • Xác định ai là người tham gia và ai là người đóng vai trọng quan trọng từng bước, từng giai đoạn hay xuyên suốt dự án.
 • Xác định được thời gian thực hiện và kết quả chuyển giao từng giai đoạn.
 • Nhận diện được rủi ro từng giai đoạn cần chuẩn bị gì và những rủi ro gì phát sinh?
 • Hình dung được bức tranh toàn cảnh của một quá trình triển khai ERP.

Ngày 6 – Nghiệm thu dự án Go-Live cho quá trình chuyển đổi số

Liên hệ để biết thêm chi tiết hoặc đăng ký khóa học: TẠI ĐÂY