Cuộc cách mạng công nghệ số có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự phát triển của doanh nghiệp và sự thay đổi này ngày càng tăng với tốc độ chưa từng có. 

Vậy nên việc chuyển đổi số không còn là lựa chọn hay cân nhắc mà là bắt buộc vì doanh nghiệp cần đổi mới để tăng năng suất cạnh tranh, thích nghi với mọi hoàn cảnh (như covid19 là một ví dụ). Các thương hiệu lớn trên thế giới họ thành công vì đã có nhiều cải tiến, bước đi mới trong kinh doanh, cụ thể là ứng dụng công nghệ.

Theo thống kê:

  • 88% công ty chia sẻ rằng họ đang trải qua quá trình chuyển đổi số (nguồn: Altimeter Group)
  • 85% người ra quyết định tại doanh nghiệp cho biết họ cần hai năm để tìm hiểu và chuẩn bị lộ trình cho chuyển đổi số, nếu không họ sẽ bị thiệt hại về tài chính và tụt hậu so với đối thủ cạnh tranh (nguồn: PWC)

Nhiều công ty chia sẻ, họ đang trải qua quá trình chuyển đổi số mặc dù hầu hết không biết cách thực hiện nó.

Trên thực tế, quá trình chuyển đổi số không diễn ra trong một sớm một chiều, cho nên những kết quả đạt được trong ngắn hạn chưa nói lên điều gì.

Chúng ta cùng xem một số câu chuyện chuyển đổi số nhé, xem họ đã thành công như nào.

IDOCEAN

“Kể từ khi triển khai SAP Business ByDesign, chúng tôi đã phát triển từ đội ngũ 60 người lên 120 người, phân phối ngày càng nhiều sản phẩm Luave trên toàn cầu. Khi chúng tôi mở rộng hơn nữa sang lĩnh vực sản xuất, SAP Business ByDesign sẽ mở rộng quy mô với việc kinh doanh của chúng tôi để giúp chúng tôi quản lý hoạt động kinh doanh, phân phối và nhà máy mới của chúng tôi.”

Thy Lê, Giám đốc Mua sắm, IDOCEAN

SAP Business ByDesign sẽ mở rộng quy mô và hỗ trợ IDOCEAN trong việc quản lý hoạt động kinh doanh, phân phối và nhà máy mới

HƯNG TRÍ

Hưng Trí nhận ra rằng những đổi mới của kỹ thuật số và lõi kỹ thuật số không chỉ là công cụ nữa: Chúng là điểm mấu chốt của một doanh nghiệp hiện đại cạnh tranh trên trường toàn cầu. Đội ngũ Hưng Trí đã quyết định trên tinh thần quan hệ đối tác chiến lược với SAP và ATS, chọn ByD (Business ByDesign) là giải pháp phù hợp nhất.

Đội ngũ Hưng Trí đã quyết định trên tinh thần quan hệ đối tác chiến lược với SAP và ATS