Michael Saram

Chuyên gia về chuyển đổi kinh doanh

Ông Michael Saram là một chuyên gia về chuyển đổi kinh doanh với hơn 36 năm thành công trong ngành và cả về học thuật, hợp nhất việc tạo ra chiến lược mang tính quyết định và thay đổi tầm nhìn với việc thực hiện kỷ luật để đạt được sự đột phá. Ông hiện đang phát triển các hành động và giải pháp liên quan đến chiến lược kinh doanh, đổi mới và giáo dục trong thương mại, y tế, khách sạn & du lịch trên khắp châu Á.