Lý Thị Minh Châu

Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh

Tiến sĩ Lý Thị Minh Châu là Cựu Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng – Phát triển chương trình của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH). 

Bà là một nhà nghiên cứu về quản lý giáo dục, thay đổi và quản trị nguồn nhân lực. Đồng thời, bà cũng là một chuyên gia và giảng viên cấp cao về đánh giá, nghiên cứu chất lượng và hành vi tổ chức – những chủ đề mà bà truyền đạt và nghiên cứu tại Viện ISB, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. 

Bà đã nhận được bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) từ Viện Công nghệ Châu Á tại Thái Lan vào năm 1999; bằng Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh (DBA) từ Đại học Western Sydney vào năm 2013. 

Ngoài ra, bà cũng là nhà bình duyệt “Journal of Asian Business and Economic Studies and Studies” cho Higher Education. Bà đã được bổ nhiệm trở thành thư ký nghiên cứu chính cho đề tài nghiên cứu cấp nhà nước “Chính sách thúc đẩy quốc tế hóa giáo dục Việt Nam” (2017-2020).