Họp mặt cựu sinh viên

Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của các cựu sinh viên tài năng của viện ISB trong những năm qua.

Mô tả họp mặt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Thông tin chia sẻ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.