Trần Bá Linh

Tiến sĩ Giáo dục

TS. Trần Bá Linh là một nhà nghiên cứu về nền kinh tế số và kinh tế chính trị ở Việt Nam. Ông quan tâm đến các vấn đề hệ sinh thái mở cho đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số doanh nghiệp và ảnh hưởng của nó lên lao động, và sự thay đổi trong vốn văn hóa và vốn xã hội của doanh nhân xưa và nay. Ông cũng nghiên cứu về quản trị học, đặc biệt là cách các tổ chức lỏng lẻo (vd startup giai đoạn đầu) có thể xác lập và thực hiện tầm nhìn đường dài. TS. Trần Bá Linh tốt nghiệp Đại học Bath tại Anh Quốc, nơi ông hoàn thành luận án về sự tổ chức lỏng lẻo của các trường đại học giúp chúng định nghĩa, ra chiến lược, và thực thi mảng hoạt động quốc tế hóa, là một mảng hoạt động vốn không có định nghĩa hay tiêu chuẩn rõ ràng. Ngoài nghiên cứu, TS. Trần Bá Linh tư vấn cho các trường đại học trong và ngoài nước về các vấn đề đánh giá chất lượng, thiết kế chương trình, chuyển giao công nghệ và nghiên cứu ứng dụng, và tuyển sinh.