Hoạt động học tập tại Viện ISB  được thiết kế phù hợp để phát triển năng lực của từng cá nhân. Ngoài những bài giảng trên lớp, sinh viên được đào tạo thông qua những hội thảo đào tạo, tham qua doanh nghiệp, các chương trình thực tập và trao đổi sinh viên.

Hội thảo

Bên cạnh các khóa học chính quy, Viện ISB còn tổ chức các buổi hội thảo liên quan đến học thuật và kỹ năng mềm nhằm giúp sinh viên mở rộng kiến thức và chuẩn bị những kỹ năng cần thiết cho nghề nghiệp tương lai.

Company Tour

Company Tour là chuyến tham quan thực tế của sinh viên ISB đến các doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, qua đó sinh viên có góc nhìn trực quan hơn về môi trường làm việc, văn hóa công ty và hiểu thêm về yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Đây là một trải nghiệm giúp sinh viên định hướng nghề nghiệp tương lai và chuẩn bị tốt hơn cho công việc sau này.

Thực tập (Internship)

Không những qua các bài giảng ở lớp, sinh viên ISB còn có cơ hội tích lũy kinh nghiệm thực tế trong quá trình thực tập tại các doanh nghiệp. Qua đó, sinh viên sẽ có được sự hiểu biết về tình hình kinh doanh hiện nay để hoạch định chiến lược cho nghề nghiệp tương lai.

LIÊN HỆ

Thông tin chi tiết về câu lạc bộ vui lòng liên hệ:

Phòng hỗ trợ sinh viên:

Email: studentsupport@isb.edu.vn