MBA Talk #1: HR – Ứng dụng OKRs và KPIs trong doanh nghiệp

Chủ nhật (04/04/2021), buổi hội thảo đầu tiên của chuỗi MBA Talk với chủ đề: HR – Ứng dụng OKRs và KPIs trong doanh nghiệp được dẫn dắt bởi PGS. TS. Trần Hà Minh Quân – Viện trưởng UEH-ISB và sự tham gia chia sẻ của ThS. Bùi Xuân Phong – Giảng viên Đại học Văn Lang, Nguyên Giám đốc Nhân sự SAM Holdings cùng hai chuyên gia trong lĩnh vực nhân sự, ông Nguyễn Anh Hùng – Giám đốc Khối Nguồn nhân lực CTCP PNJ và ông Nguyễn Thanh Hùng – Giám đốc Nhân sự Ngân hàng Bản Việt.  

Mở đầu, giảng viên Xuân Phong chia sẻ về mục tiêu cá nhân từ đó đi sâu vào các khái niệm quản trị hiệu suất, những chỉ số quản trị hiệu suất trọng yếu, thẻ điểm cân bằng. Một số khái niệm quản trị cũng được ông hệ thống lại theo từng giai đoạn lịch sử như MBO (1954), KPI (1988), OKR (1999) hay hiện tại CSFs – KPIs của David Parmenter (2007).

ThS. Bùi Xuân Phong chia sẻ về khái niệm quản trị hiệu suất, những chỉ số quản trị hiệu suất trọng yếu, thẻ điểm cân bằng
ThS. Bùi Xuân Phong chia sẻ về khái niệm quản trị hiệu suất, những chỉ số quản trị hiệu suất trọng yếu, thẻ điểm cân bằng

Từ các kinh nghiệm thực tiễn tại ngân hàng Bản Việt Ông Nguyễn Thanh Hùng đã chia sẻ về quá trình thiết lập, mục tiêu vận hành và phương pháp ứng dụng KPI tại Viet Capital Bank cho khối Front Office, Middle Office và cả khối Back Office – hỗ trợ gián tiếp trong kinh doanh.

MBA Talk: HR – Ứng dụng OKRs và KPIs trong doanh nghiệp
Ông Nguyễn Thanh Hùng – Giám đốc Nhân sự Ngân hàng Bản Việt

Bên cạnh đó với nhiều năm nắm giữ vai trò giám đốc cao cấp Khối nguồn nhân lực tại PNJ ông Nguyễn Anh Hùng đã chia sẻ đến các học viên về phương thức áp dụng và các công cụ thực tế quản trị hiệu suất tại công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận dựa trên bốn giá trị cốt lõi của tổ chức.

MBA Talk: HR – Ứng dụng OKRs và KPIs trong doanh nghiệp
Ông Nguyễn Anh Hùng – Giám đốc Khối Nguồn nhân lực CTCP PNJ

Buổi hội thảo MBA Talk #1 kết thúc với phần giao lưu, trao đổi trực tiếp cùng các chuyên gia. Hy vọng buổi hội thảo đã mang lại nhiều kiến thức chuyên sâu và góc nhìn bổ ích về lĩnh vực nhân sự đến các học viên. 

MBA Talk: HR – Ứng dụng OKRs và KPIs trong doanh nghiệp
MBA Talk: HR – Ứng dụng OKRs và KPIs trong doanh nghiệp