MBA

MBA Talk #37: Digital marketing communication

29-11-2022

MBA Talk is a series of seminars with the participation of Professors from major and international universities and experts, leaders and senior managers in various fields, coming from multinational companies,

MBA Talk #36: Marketing Communication Strategies in Digital Age

05-12-2022

MBA Talk là chuỗi hội thảo với sự tham dự của các chuyên gia ở nhiều lĩnh vực, các lãnh đạo, quản lý cấp cao từ các công ty đa

MBA Talk #34: Developing personal branding for gen Z in the workplace

05-12-2022

MBA Talk là chuỗi hội thảo với sự tham dự của các chuyên gia ở nhiều lĩnh vực, các lãnh đạo, quản lý cấp cao từ các công ty đa

MBA Meetup: Hành trình từ Quản trị viên tập sự đến những nhà Quản lý đầu ngành F&B

29-11-2022

MBA Meetup số tháng 12 với chủ đề “Hành trình từ Quản trị viên tập sự đến những nhà Quản lý đầu ngành F&B” sẽ là buổi chia sẻ của

MBA Talk #33: Struggling in Finance Process

30-11-2022

MBA Talk là chuỗi hội thảo với sự tham dự của các chuyên gia ở nhiều lĩnh vực, các lãnh đạo, quản lý cấp cao từ các công ty đa

MBA Talk #32: Strategic brand management and distribution

22-11-2022

MBA Talk is a series of seminars with the participation of Professors from major and international universities and experts, leaders and senior managers in various fields, coming from multinational companies,

MBA Talk #30: How to be successful in digital transformation

21-11-2022

MBA Talk là chuỗi hội thảo với sự tham dự của các chuyên gia ở nhiều lĩnh vực, các lãnh đạo, quản lý cấp cao từ các công ty đa

MBA Meetup: MBA trong bối cảnh tăng trưởng ngành Truyền thông Y dược

07-11-2022

MBA Meetup số tháng 11 sẽ là buổi chia sẻ của những khách mời về đặc trưng lĩnh vực Truyền thông Y dược, đặc biệt là góc nhìn khi theo

MBA Meetup: Bankers Insider khi học Thạc sĩ Kinh tế và những chuyện chưa kể

12-10-2022

MBA Meetup số tháng 10 sẽ là buổi chia sẻ của những khách mời về đặc trưng lĩnh vực ngân hàng trong thời đại số, đặc biệt là góc nhìn