Thông báo danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức 2, 3 – Chương trình Cử nhân Tài năng ISB BBUS

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức 2, 3 chương trình Cử nhân Tài năng ISB BBUS năm 2020.

VienISB_thong-bao-danh-sach-thi-sinh-dang-ky-xet-tuyen-phuong-thuc-2-3
rường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (MÃ TRƯỜNG: KSA) thông báo danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức 2, 3 chương trình Cử nhân Tài năng ISB BBUS năm 2020

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (MÃ TRƯỜNG: KSA) thông báo danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức 2, 3 chương trình Cử nhân Tài năng ISB BBUS năm 2020. Thí sinh vui lòng xem thông báo danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển trên theo 2 bước:

Bước 1: Thí sinh sử dụng email và mã hồ sơ để truy cập hệ thống kiểm tra thông tin đăng ký xét tuyển:

  • Cổng 2 – Chương trình Cử nhân Tài năng ISB BBUS, Mã trường KSA:

>>> Xem tại: https://tinyurl.com/KSACNTN

Bước 2: Sau khi truy cập thành công, thí sinh kiểm tra tất cả thông tin đăng xét tuyển Đại học chính quy năm 2020 theo Phương thức 2, 3 – Chương trình Cử nhân Tài năng ISB BBUS.

Mọi thắc mắc về chương trình Cử nhân Tài năng ISB BBUS thí sinh vui lòng liên lạc VIỆN ISB – TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH qua:

Xem thêm thông tin chương trình Cử nhân Tài năng ISB BBUS

Hoặc Các chương trình Cử nhân khác tại Viện ISB