Trường Đại học kinh tế TP. Hồ Chí Minh có xét học bạ không? Ngành nào, chỉ tiêu ra sao

Năm 2020, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM xét học bạ – xét tuyển thẳng 3 chương trình đào tạo: Chương trình đại trà, chương trình Cử nhân Chất lượng cao, chương trình Cử nhân Tài năng ISB BBUS.

Đại học Kinh tế TP.HCM xét học bạ hệ Đại trà và Chất lượng cao

Đối với chương trình Đại trà và chất lượng cao, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM xét học bạ 30% trong tổng số 5000 chỉ tiêu với 22 mã ngành

STT

Chương trình

Ngành/Chuyên ngành

Mã đăng ký xét tuyển

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu

1

Đại trà, Cử nhân Chất lượng cao

Ngành Kinh tế

7310101

A00, A01, D01, D07

550

2

Ngành Quản trị kinh doanh

7340101

A00, A01, D01, D07

600

3

Ngành Kinh doanh quốc tế

7340120

A00, A01, D01, D07

450

4

Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

7510605

A00, A01, D01, D07

50

5

Ngành Kinh doanh thương mại

7340121

A00, A01, D01, D07

150

6

Ngành Marketing

7340115

A00, A01, D01, D07

200

7

Ngành Tài chính – Ngân hàng

7340201

A00, A01, D01, D07

950

8

Ngành Bảo hiểm

7340204

A00, A01, D01, D07

50

9

Ngành Tài chính quốc tế

7464664_td

A00, A01, D01, D07

50

10

Ngành Kế toán

7340301

A00, A01, D01, D07

750

11

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103

A00, A01, D01, D07

50

12

Ngành Quản trị khách sạn

7810201

A00, A01, D01, D07

100

13

Ngành Toán kinh tế

7310108

A00, A01, D01, D07

Toán hệ số 2

100

14

Ngành Thống kê kinh tế

7310107

A00, A01, D01, D07

Toán hệ số 2

50

15

Ngành Hệ thống thông tin quản lý

7340405

A00, A01, D01, D07

Toán hệ số 2

150

16

Ngành Khoa học dữ liệu

7480109

A00, A01, D01, D07

Toán hệ số 2

50

17

Ngành Kỹ thuật phần mềm

7480103

A00, A01, D01, D07

Toán hệ số 2

50

18

Ngành Ngôn ngữ Anh

7220201

D01, D96

Tiếng Anh hệ số 2

150

19

Ngành Luật

7380101

A00, A01, D01, D96

150

20

Ngành Quản lý công

7340403

A00, A01, D01, D07

50

21

Chuyên ngành Quản trị bệnh viện

7340101_01

A00, A01, D01, D07

50

22

Cử nhân Tài năng ISB BBUS (giảng dạy bằng tiếng Anh)

– Quản trị

– Kế toán

– Marketing

– Tài chính

– Kinh doanh quốc tế

7340101_02

   

Tổ hợp xét tuyển:

– Tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa học.

– Tổ hợp A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh.

– Tổ hợp D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

– Tổ hợp D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh.

– Tổ hợp D96: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh.

Thí sinh đủ điều kiện xét tuyển là đối tượng 1 theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo hoặc đối tượng 2 là học sinh giỏi 3 năm THPT lớp 10, 11, 12 và tốt nghiệp THPT năm 2020.

Đại học Kinh tế TP.HCM xét tuyển thẳng chương trình Cử nhân Tài năng ISB BBUS

Cử nhân Tài năng ISB BBUS là chương trình chính quy của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, được đào tạo 100% bằng tiếng Anh.

Năm 2020, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM xét học bạ 100 chỉ tiêu chương trình Cử nhân Tài năng ISB BBUS, với 5 chuyên ngành đào tạo: Tài chính, Kế toán, Kinh doanh Quốc tế, Marketing và Quản trị.

Thí sinh đủ điều kiện xét tuyển là thí sinh thuộc diện:

  • ĐT1: Theo Quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.5 trở lên hoặc điểm trung bình môn tiếng Anh lớp 12 từ 8.0 trở lên; tốt nghiệp THPT năm 2020.
  • ĐT2: Học sinh Giỏi 03 năm THPT lớp 10,11,12, có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.5 trở lên hoặc điểm trung bình môn tiếng Anh lớp 12 từ 8.0 trở lên và tốt nghiệp THPT năm 2020.

Xét học bạ chương trình Cử nhân Kinh doanh Western Sydney BBUS

Bên cạnh đó, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh cũng thông báo xét tuyển thẳng bằng học bạ đối với chương trình Cử nhân Kinh doanh Kinh doanh Western Sydney BBUS. Tiêu chí xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập lớp 10-11 và học kỳ 1 lớp 12, Và điểm Tiếng Anh IELTS, hoặc dựa trên kết quả thi đánh giá tiếng Anh của Đại học Western Sydney.

Xem chi tiết thông tin tuyển sinh chương trình Cử nhân Tài năng ISB BBUS
Xem chi tiết thông tin tuyển sinh chương trình Cử nhân Kinh doanh Western Sydney BBUS