Các doanh nghiệp có thể hợp tác quảng cáo việc làm, giới thiệu các chương trình tuyển dụng đến sinh viên của Viện ISB tại đây

Viện ISB cung cấp thông tin việc làm, các chương trình tuyển dụng thực tập sinh, trainee, management trainee từ các công ty thông qua các phương tiện truyền thông như Fanpage, Website…