Viện ISB luôn hướng tới môi trường học tập năng động dành cho các sinh viên tài năng thông qua các hoạt động từ học thuật, chuyên môn đến chương trình sinh hoạt ngoại khóa và chuỗi chương trình đào tạo kĩ năng.

Bên cạnh phương pháp đào tạo chú trọng khả năng giải quyết vấn đề thực tiễn, sinh viên ISB còn trau dồi kiến thức từ các kinh nghiệm tham gia hoạt động và làm việc thực tế, qua đó, cải thiện và phát triển nhiều nhóm kĩ năng mềm, cũng như tăng cường khả năng tư duy để áp dụng kiến thức vào tình huống thực tế.

Sau thời gian học tập và sinh hoạt tại Viện ISB, một sinh viên ISB tài năng sẽ:

  • Tự tin chinh phục mọi thách thức trên bước đường hội nhập
  • Chủ động tìm tòi, nghiên cứu và nhanh chóng thích nghi trong các môi trường mới
  • Nhiệt huyết, sáng tạo trong giải quyết vấn đề
  • Giao tiếp hiệu quả và tích cực đóng góp cho tập thể