Nhằm giúp sinh viên ISB có những kỹ năng làm việc cần thiết cho nghề nghiệp tương lai, Viện ISB đã và đang hợp tác với nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Thông qua việc tham gia vào các dự án thực tế tại doanh nghiệp, những chuyến tham quan, trải nghiệm tại các tập đoàn đa quốc gia hay lắng nghe chia sẻ từ các diễn giả khách mời sinh viên có cơ hội cập nhật những kiến thức mới, đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp hiện nay.