UEH công bố kết quả xét trúng tuyển cho chương trình Cử nhân Tài năng ISB BBus

UEH đã công bố kết quả xét tuyển, các bạn thí sinh có thể vào xem ngay thông tin kết quả xét tuyển các phương thức tại:
https://tuyensinh.ueh.edu.vn/bai-viet/thong-bao-ket-qua-xet-trung-tuyen-cac-phuong-thuc-xet-tuyen-rieng-cua-ueh-khoa-48-dhcq-nam-2022/
Hoặc:
https://tuyensinhdaihoc.ueh.edu.vn/thong-bao/ket-qua-xet-tuyen/thong-bao-ket-qua-xet-trung-tuyen-cac-phuong-thuc-xet-tuyen-rieng-cua-ueh-khoa-48-dhcq-nam-2022

UEH công bố kết quả xét trúng tuyển cho chương trình Cử nhân Tài năng ISB BBus
UEH công bố kết quả xét trúng tuyển cho chương trình Cử nhân Tài năng ISB BBus

Các phương thức xét tuyển chương trình Cử nhân Tài năng ISB BBus
– Phương thức Xét tuyển học sinh Giỏi.
– Phương thức Xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn.

Cách tra cứu kết quả xét tuyển
– Tra cứu kết quả xét tuyển Chương trình Cử nhân Tài năng ISB BBus (Mã trường KSA):
https://xettuyenk48isb.ueh.edu.vn/Phuong-thuc-XT-som

Những lưu ý khác
– Thí sinh trúng tuyển phải thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Cổng Thông Tin Tuyển Sinh của Bộ GD&ĐT. Thí sinh phải đặt ưu tiên nguyện vọng cao nhất (nguyện vọng 01) là Ngành trúng tuyển vào UEH (KSA hoặc KSV) để được công nhận trúng tuyển chính thức vào UEH.
– UEH sẽ công bố danh sách trúng tuyển chính thức và hướng dẫn thủ tục nhập học dự kiến ngày 16/09/2022.

Nguồn: UEH