Thông báo bổ sung phương thức tuyển sinh Cử nhân Tài năng ISB BBus Khóa 47

Căn cứ Công văn số 3190/BGDĐT-GDĐT ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác tuyển sinh năm 2021 trong tình hình dịch Covid-19, Trường Đại học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh thông báo bổ sung phương thức tuyển sinh Khóa 47 – Đại học hình thức đào tạo chính quy như sau:

1. Phương thức tuyển sinh

Xét tuyển học sinh đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021 (phương thức xét tuyển đặc cách).

2. Đối tượng tuyển sinh: 

Thí sinh thỏa 03 điều kiện sau:

 • Thí sinh không trúng tuyển các phương thức tuyển sinh khác của Trường;
 • Thí sinh đủ điều kiện dự thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và có nguyện vọng được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT, đang ở nơi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ hoặc nơi bị phong tỏa hoặc thuộc đối tượng phải cách ly y tế theo yêu cầu phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 • Thí sinh có kết quả quá trình học tập từng năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 từ 6.5 trở lên.

3. Chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung Chương trình Cử nhân tài năng ISB BBus:

 • Ngành Quản trị kinh doanh (Mã đăng ký xét tuyển: 7340101_01): 3 chỉ tiêu
 • Ngành Kinh doanh quốc tế (Mã đăng ký xét tuyển: 7340120_01): 3 chỉ tiêu
 • Ngành Marketing (Mã đăng ký xét tuyển: 7340115_01): 3 chỉ tiêu
 • Ngành Tài chính – Ngân hàng (Mã đăng ký xét tuyển: Chuyên ngành Tài chính ứng dụng) (7340201_01): 3 chỉ tiêu
 • Ngành Kế toán (Mã đăng ký xét tuyển: 7340301_01): 3 chỉ tiêu

Lưu ý: Số chỉ tiêu của từng ngành/chuyên ngành có thể điều chỉnh trong tổng số chỉ tiêu  căn cứ vào số nguyện vọng đăng ký vào các ngành/chuyên ngành.

4. Cách xét tuyển:

Điểm xét tuyển là tổng điểm được quy đổi từ 04 tiêu chí sau, trong đó 01 tiêu chí bắt buộc và 03 tiêu chí không bắt buộc:

– Tiêu chí bắt buộc: Điểm trung bình học lực năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 (thỏa điều kiện Phương thức xét tuyển học sinh đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021).

– Tiêu chí không bắt buộc:

 • Học sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển học sinh Giỏi) tương đương IELTS từ 6.0 hoặc TOEFL iBT từ 73 trở lên
 • Học sinh đạt giải thưởng (Nhất, Nhì, Ba) kỳ thi chọn học sinh Giỏi THPT cấp tỉnh, cấp thành phố (trực thuộc trung ương) các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn, Tin học.
 • Học sinh trường THPT chuyên/năng khiếu.

Bảng điểm quy đổi các tiêu chí của xét tuyển thí sinh đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021 đối với chương trình Cử nhân tài năng (KSA)

Điểm quy đổi xét tuyển theo trung bình cả năm năm lớp 10, 11, 12 Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế Giải thưởng kỳ thi chọn HSG cấp Tỉnh/TP Trường THPT
Chuyên/năng khiếu
Điểm trung bình từng năm ĐQĐ

Lớp 10

ĐQĐ

Lớp 11

ĐQĐ

Lớp 12

IELTS (Academic) Ba Nhì Nhất Lớp
6.0 6.5 7.0 7.5 8(+) 10 11 12
Điểm quy đổi (ĐQĐ) 6.50 – 6.99 14 14 9 21 22 23 24 25 3 4 5 6 6 3
7.00 – 7.49 15 15 10
7.50 – 7.99 16 16 11
8.00 – 8.49 17 17 12
8.50 – 8.99 18 18 13
9.00 – 9.49 19 19 14
9.50 – 10.00 20 20 15

Lưu ý: Điểm trung bình cả năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 được ghi theo học bạ thí sinh.

5. Nguyên tắc xét tuyển

5.1. Nguyên tắc xét tuyển chung:

 • Các cơ sở đào tạo là độc lập nhau;
 • Các chương trình tại mỗi cơ sở đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh là độc lập, thí sinh có thể đăng ký nhiều chương trình tại cơ sở đào tạo khác nhau.
 • Số nguyện vọng: tại mỗi cơ sở đào tạo, thí sinh đăng ký tối đa 02 nguyện vọng cho tất cả các ngành trong chương trình, thí sinh phải sắp xếp nguyện vọng (NV) từ cao xuống thấp (NV1 là NV cao nhất).
 • Trường hợp thí sinh trúng tuyển nhiều cơ sở đào tạo, nhiều chương trình: Thí sinh xác nhận nhập học theo cơ sở, chương trình nào thì nhập học theo chương trình của cơ sở đó.

5.2. Nguyên tắc xét tuyển chương trình Cử nhân Tài năng ISB BBus:

 • Điểm xét tuyển là tổng điểm được quy đổi từ 04 tiêu chí của Phương thức xét tuyển học sinh đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021 theo thang điểm 100, cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có và quy về mức điểm theo quy định của UEH).
 • Trong tất cả các ngành, thí sinh được xét bình đẳng theo Điểm xét tuyển từ cao xuống thấp, không phân biệt thứ tự của nguyện vọng đăng ký (trừ trường hợp quy định tại nội dung Tiêu chí phụ trong xét tuyển của Phương thức xét tuyển học sinh đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021).
 • Mức điểm ưu tiên đối tượng và khu vực (Chính sách ưu tiên đối tượng, khu vực được quy định trong quy chế tuyển sinh đại học hiện hành của Bộ GD&ĐT) quy đổi như sau:

Bảng 3: Bảng điểm quy đổi ưu tiên đối tượng, khu vực của Phương thức xét tuyển thí sinh đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021 đối với chương trình Chuẩn, CNCLC, CNTN (KSA và KSV)

Ưu tiên đối tượng Ưu tiên khu vực
Đối tượng Điểm ưu tiên Khu vực Điểm ưu tiên
ĐT1 đến ĐT4 6.67 KV1 2.50
ĐT5 đến ĐT7 3.33 KV2-NT 1.67
KV2 0.83
KV3 0
 • Tại mỗi cơ sở đào tạo và trong cùng chương trình: Nếu thí sinh đã trúng tuyển 01 nguyện vọng, sẽ không xét nguyện vọng tiếp theo.
 • Tiêu chí phụ trong xét tuyển Phương thức xét tuyển học sinh đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021: Tại mỗi cơ sở đào tạo và trong cùng chương trình, trường hợp nhiều thí sinh cùng điểm xét tuyển ở cuối danh sách và vượt chỉ tiêu tuyển sinh, UEH sử dụng tiêu chí phụ để xét tuyển theo thứ tự như sau: 1. Điểm trung bình môn Toán lớp 12; 2. Điểm trung bình môn tiếng Anh lớp 12; 3. Thứ tự nguyện vọng.

6. Kế hoạch tuyển sinh:

Nội dung

Thời gian

 Thông báo tuyển sinh PT7  05/8/2021
 Hướng dẫn và mở mạng cho thí sinh đăng ký trực tuyến  08g00 09/8/2021-16g30 ngày 16/8/2021
 Kiểm dò hồ sơ  17/8 – 19/8
 Họp Hội đồng tuyển sinh  23/8/2021
 Công bố kết quả  09g00 ngày 24/8/2021
 Xác nhận nhập học và thực hiện thủ tục nhập học  25/8 – 28/8/2021

8. Thông tin liên hệ Chương trình Cử nhân Tài năng ISB BBus:

Điện thoại: (028) 39 221 818, (028) 39 305 293

Hotline: 0909 607 337; 0938 812 266

Email: tuyensinh@isb.edu.vn

Chi tiết bài đăng xem tại: https://tuyensinh.ueh.edu.vn/tin-tuc/2498?.