MBA Talk Recap | HR policies in the crisis – An example of a manufacturing firm in Covid-19

25-03-2022

Vừa qua, hội thảo trực tuyến MBA Talk số 12 với chủ đề “HR policies in the crisis – An example of a manufacturing firm in Covid-19” đã được ISB tổ chức. Sự kiện kết nối với khách mời là anh Võ Đình Sang – Giám đốc Nhân sự của Công ty Cổ phần Sản

MBA Talk Recap | Digital Transformation in HR and the future job of HR

18-02-2022

Vừa qua, hội thảo trực tuyến MBA Talk số 10 với chủ đề “Digital transformation in HR and the future job of HR” đã được ISB tổ chức. Sự kiện kết nối với khách mời Lê Thị Lan Hương – Giám đốc Nhân sự của Ngân hàng Hong Leong Việt Nam.

MBA Talk #10: HR – Digital transformation in HR and the future job of HR

11-02-2022

Diễn giả MBA Talk #10 sẽ cung cấp những góc nhìn đa chiều và kiến thức hữu ích về thực tế chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng.

Thương hiệu nhà tuyển dụng: Để giữ chân tài năng

05-07-2021

Xây dựng tốt thương hiệu nhà tuyển dụng là mục tiêu hàng đầu để giữ chân nhân tài trong doanh nghiệp, thu hút nguồn lực chất lượng.

Thương hiệu nhà tuyển dụng – cần xây chắc “ngôi nhà thứ hai”

05-07-2021

“Để tối ưu hóa hiệu suất làm việc của nhân sự, hãy tạo cho họ cảm giác đi làm như đến ngôi nhà thứ hai của mình” – Đó là chia sẻ từ bà Lê Thanh Nguyên An

KPI – Chỉ số biểu tượng của Mệnh lệnh và Văn hóa tuân thủ

14-05-2021

KPI giúp đo lường và quản trị hiệu suất mỗi cá nhân, tổ chức… hằng ngày, OKR là công cụ giúp đánh giá kết quả cho quá trình sáng tạo và chuyển đổi dự án của doanh nghiệp.

KPI hay OKR – Linh hoạt để tồn tại và phát triển

13-05-2021

Gần 20 năm “thực chiến” trên “trận địa” quản trị nhân lực, diễn giả tại MBA Talk nhấn mạnh việc đi sâu vào quản trị hiệu suất bằng hệ thống KPI hay OKR linh hoạt có thể quyết định năng lực vận hành của tổ chức. 

KPI – Không ai muốn tạo áp lực cho chính mình

12-05-2021

Những chia sẻ của một người “làm Nhân sự” với hơn 10 năm trong môi trường ngân hàng khi bàn về KPI trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng, gắn với quá trình quản trị tại Ngân hàng Bản Việt.