MBA Talk #25: From Data to Insight and Impact

MBA Talk là chuỗi hội thảo với sự tham dự của các chuyên gia ở nhiều lĩnh vực, các lãnh đạo, quản lý cấp cao từ các công ty đa quốc gia, tập đoàn lớn trong và ngoài nước cùng các Giáo sư – Tiến sĩ từ các trường đại học lớn tại Việt Nam & nước ngoài.

Các khách mời sẽ cùng thảo luận, chia sẻ nhiều vấn đề, tình huống thực tiễn trong kinh doanh nhằm cung cấp kiến thức theo hướng chuyên sâu, đúng triết lý đào tạo PSO (Problem Solving in Organization).

MBA Talk #25: From data to insight and impact

Với chủ đề “From Data to Insight and Impact”, hội thảo MBA Talk #25 là buổi gặp gỡ trực tuyến giữa hai chuyên gia dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính, nắm giữ vị trí chủ chốt.

Tham dự hội thảo, học viên MBA tại UEH-ISB sẽ được cung cấp những góc nhìn đa chiều và kiến thức hữu ích về vai trò của của Số liệu trong giai đoạn phục hồi kinh tế hậu Covid, đặc biệt là ở các công ty, tập đoàn lớn. Qua đó, học viên sẽ hiểu hơn về tầm quan trọng của bộ phận Tài chính, phân tích số liệu trong mọi tổ chức.

Chủ đề: From Data to Insight and Impact

Thời gian: 09:00 | Chủ nhật, 11/09/2022

Khách mời:

  • Mr. Eng Wan – Senior lecturer of ISB | Chair, Supervisory Board of PMV Construction & Investment
  • Mr. Jason Chong – Country Manager of International SOS Vietnam

Nội dung chia sẻ:

  •  Mục đích quản lý báo cáo tài chính
  • Khía cạnh cấu thành báo cáo tài chính
  • Ví dụ thực tiễn: Tài chính và Phi tài chính

Xem thêm thông tin Chương trình Thạc sĩ Kinh doanh PSO MBA