Các loại học bổng UEH dành cho sinh viên Đại học Kinh tế TP. HCM

Hằng năm, Trường Đại học Kinh tế TP. HCM dành nhiều suất học bổng cho sinh viên hiện tại và tân sinh viên. Học bổng UEH có 03 loại học bổng chính cụ thể như sau: 

Các loại học bổng UEH

 1. Học bổng Khuyến khích học tập:

Học bổng khuyến khích học tập dành cho sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện từ loại khá trở lên, không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ xét học bổng và còn trong chỉ tiêu được cấp học bổng.

Đối với tân sinh viên, học bổng khuyến khích học tập dành cho sinh viên có kết quả xét tuyển đầu vào cao mỗi khóa. 

 1. Học bổng Hỗ trợ học tập:

Học bổng hỗ trợ học tập dành cho sinh viên đang theo học Đại học Kinh tế TP. HCM có hoàn cảnh khó khăn ngoài các đối tượng chính sách. Để được nhận học bổng này, sinh viên phải có kết quả học tập từ trung bình khá và kết quả rèn luyện từ loại khá trở lên, không bị kỷ luật từ mức khiển trách trong học kỳ xét học bổng và còn trong chỉ tiêu cấp học bổng.

Học bổng hỗ trợ học tập cũng dành cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ngoài các đối tượng chính sách và còn trong chỉ tiêu cấp học bổng.

 1. Học bổng từ các đơn vị ngoài trường:

Học bổng từ các đơn vị ngoài trường là học bổng được các cá nhân, đơn vị ngoài UEH cấp cho sinh viên bằng nhiều hình thức được UEH liên kết, tiếp nhận và triển khai trong năm.

Các loại học bổng UEH
Trường Đại học Kinh tế TP. HCM dành nhiều suất học bổng cho sinh viên hiện tại và tân sinh viên

Giá trị suất học bổng UEH 

Có 02 loại suất học bổng UEH:

 • Suất học bổng toàn phần: là suất học bổng có giá trị bằng 100% mức học phí trung bình của 15 tín chỉ (được tính tương đương với 1 học kỳ) của từng khóa xét học bổng tương ứng.
 • Suất học bổng bán phần: là suất học bổng có giá trị bằng 50% mức học phí trung bình của 15 tín chỉ (được tính tương đương với 1 học kỳ) của từng khóa xét học bổng tương ứng.

Điều kiện nhận học bổng UEH 

Học bổng Khuyến khích học tập:

Sinh viên được xét học bổng khuyến khích học tập cần thỏa mãn các điều kiện sau:

 • Có kết quả học tập và kết quả rèn luyện từ loại khá trở lên;
 • Đạt 5 điểm trở lên (theo thang điểm 10) đối với tất cả học phần đăng ký trong học kỳ được tính vào điểm trung bình tích lũy xét học bổng;
 • Số tín chỉ sinh viên đăng ký trong học kỳ (∑ ai) phải lớn hơn hoặc bằng 15 tín chỉ.
 • Không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ xét học bổng;
 • Chưa nhận bất kỳ học bổng nào tương đương với 01 suất học bổng toàn phần của học bổng UEH.

Tân sinh viên được xét học bổng  khuyến khích học tập UEH cần thỏa các điều kiện sau:

 • Có điểm xét tuyển đầu vào xét thứ tự từ trên xuống theo chỉ tiêu phân bổ học bổng UEH;
 • Chưa nhận bất kỳ học bổng nào tương đương với 01 suất học bổng toàn phần của học bổng UEH.

Nếu số lượng sinh viên đủ điều kiện được cấp học bổng nhiều hơn số suất học bổng được phân bổ thì Hội đồng xét học bổng sẽ tiến hành xét, cấp học bổng theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống đến khi hết số suất học bổng đã được xác định. Nếu sinh viên có cùng kết quả học tập thì sinh viên nào có điểm rèn luyện cao hơn sẽ được ưu tiên.

Học bổng Hỗ trợ học tập:

 Sinh viên tham gia học bổng hỗ trợ học tập UEH cần thỏa mãn các điều kiện sau:

 • Thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc có hoàn cảnh gia đình khó khăn;
 • Có kết quả học tập đạt từ trung bình khá trở lên và kết quả rèn luyện từ loại khá trở lên;
 • Không có môn nào dưới điểm 5 (theo thang điểm 10) đối với tất cả học phần đăng ký trong học kỳ được tính vào điểm trung bình tích lũy xét học bổng;
 • Không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ xét học bổng;
 • Chưa nhận bất kỳ học bổng nào tương đương với 01 suất học bổng toàn phần của học bổng UEH.

Sinh viên phải nộp đơn đề nghị xét học bổng hỗ trợ học tập UEH.

Nếu số lượng sinh viên đủ điều kiện được cấp học bổng nhiều hơn số suất học bổng được phân bổ thì Hội đồng xét học bổng sẽ tiến hành xét, cấp học bổng theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới đến hết số suất học bổng đã được xác định.

Học bổng cho sinh viên Chương trình Cử nhân Tài năng ISB BBUS 

Sinh viên theo học Chương trình Cử nhân Tài năng ISB BBUS với thành tích xuất sắc sẽ được Viện ISB trao các suất học bổng giao lưu văn hóa Study Tour.

Giá trị học bổng: bao gồm tiền mặt và một suất giao lưu văn hóa tại trường đại học ở nước ngoài (giá trị tiền mặt và địa điểm thay đổi mỗi năm).

Học bổng cho sinh viên Chương trình Cử nhân Tài năng ISB BBUS 
Học bổng cho sinh viên Chương trình Cử nhân Tài năng ISB BBUS

Điều kiện nhận học bổng:

 • Sinh viên cử nhân tài năng hiện đang học tập và đào tạo tại Viện ISB
 • Học bổng được xét dựa vào điểm trung bình năm học và sinh viên không có học phần nào phải học lại, thi lại (điểm trung bình xét học bổng từ cao xuống thấp và thay đổi theo từng năm học)
 • Sinh viên có hạnh kiểm, điểm rèn luyện tốt, tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, công tác xã hội của Trường, Viện.

Hi vọng những thông tin về học bổng UEH kể trên giúp các bạn sinh viên càng thêm tự tin, không ngừng tích lũy kiến thức và kỹ năng trên con đường học tập sắp tới.

Nguồn: Trường Đại học Kinh tế TP. HCM