FIBAA (Thuỵ Sĩ) – Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục chuẩn quốc tế

Đạt chuẩn FIBAA là nền tảng quan trọng trong quá trình khẳng định vị thế của các cơ sở đào tạo trong khu vực và trên thế giới, Viện ISB vinh dự được Tổ chức FIBAA công nhận chương trình Cử nhân Tài năng ISB BBus đạt chuẩn Quốc tế.

Chứng nhận kiểm định FIBAA

FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation – Quỹ Kiểm định Các chương trình Quản trị Kinh doanh Quốc tế) là một tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục danh giá của chính phủ Thụy Sĩ, hiện nay FIBAA có hai cơ quan đại diện được đặt tại thành phố Bonn, Đức và thành phố Zurich, Thụy Sĩ. Tổ chức được thành lập với mục tiêu thúc đẩy chất lượng và tính minh bạch của các chương trình giáo dục trên toàn cầu.

Do tính khắt khe và yêu cầu cao về các tiêu chuẩn kiểm định như chất lượng giảng viên, thiết kế chương trình, cơ sở vật chất, chất lượng chương trình giảng dạy, tính thực tiễn,… Vì thế, bằng Cử nhân được FIBAA công nhận sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên tìm kiếm việc làm, hay học lên bậc cao hơn tại các quốc gia Châu Âu và nhiều quốc gia khác.

Tiêu chí đánh giá chất lượng của Tổ chức FIBAA

Chứng nhận kiểm định FIBAA bao gồm 5 tiêu chí chính được phân chia thành 54 tiêu chí phụ khác nhau. Các tiêu chí hoặc tiểu tiêu chí có đánh dấu sao (*), tức các tiêu chí trọng yếu, phải đạt ở mức “đạt yêu cầu” trở lên. Nếu không đạt yêu cầu tại thời điểm kiểm định, các trường phải chờ ít nhất một năm để đăng ký chứng nhận lại.

Có 5 mức đánh giá được FIBAA áp dụng, cụ thể: Đạt yêu cầu (Meets quality requirements); Vượt yêu cầu (Exceeds quality requirements); Xuất sắc (Exceptional); Không đạt yêu cầu (Does not meet quality requirements); Không liên quan (Not relevant) 

Có thể thấy, Tổ chức FIBAA luôn duy trì hệ thống đánh giá, kiểm nghiệm một cách nghiêm ngặt nhất để đảm bảo chất lượng và chuẩn Quốc tế cho các trường và chương trình đào tạo đạt chuẩn FIBAA. 

5 mức đánh giá được FIBAA áp dụng
5 mức đánh giá được FIBAA áp dụng

Quá trình kiểm định “khắt khe” của Tổ chức FIBAA

Chứng nhận chất lượng giáo dục của Tổ chức FIBAA là một quy trình kiểm định tập trung chuyên sâu hợp tác chặt chẽ với các trường Đại học, một mặt góp phần cải tiến chất lượng giáo dục của các đơn vị giảng dạy trên thế giới, mặt khác FIBAA xây dựng quá trình chứng nhận mang tính thống nhất, tối ưu, đảm bảo chất lượng và uy tín của tổ chức.

Hoạt động đánh giá chất lượng giáo dục của FIBAA bao gồm các mục tiêu sau:

– Bảo đảm và nâng cao chất lượng trong lĩnh vực giáo dục đại học.

– Đóng góp vào tính minh bạch của các nghiên cứu tham khảo được cung cấp cho thị trường lao động, cho sinh viên, các công ty, và cho chính các trường đại học.

– Hợp tác trong việc xây dựng các nguyên tắc cho các quá trình chất lượng trong lĩnh vực giáo dục quốc gia và quốc tế.

– Nghiên cứu các khái niệm và hướng dẫn của châu Âu và quốc tế trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng trong lĩnh vực giáo dục đại học.

– Áp dụng minh bạch các thông tin, các tiêu chuẩn chất lượng và các nguyên tắc thủ tục.

Nâng tầm quốc tế chương trình đào tạo Cử nhân Tài năng ISB BBus với chứng nhận kiểm định FIBAA

Để hoàn tất công tác kiểm định, chương trình Cử nhân Tài năng ISB BBus đã đáp ứng hơn 50 tiêu chí và vượt qua các ngưỡng tiêu chí quốc tế do FIBAA đề ra. Sau quy trình kiểm nghiệm khắt khe, Viện ISB vinh dự được FIBAA (Thuỵ Sĩ) công nhận chất lượng đào tạo quốc tế.

Việc sở hữu chứng nhận kiểm định FIBAA là tiền đề quan trọng để Viện ISB nâng tầm hệ thống đào tạo đạt chuẩn Quốc tế, tạo điều kiện cho sinh viên trải nghiệm chương trình giảng dạy đạt chất lượng tiên tiến nhất. Không chỉ thế, sinh viên còn có cơ hội trao đổi quốc tế, học lên bậc cao hơn cũng như tìm kiếm cơ hội việc làm tại các nước châu Âu và toàn cầu.