EAP – Tiếng Anh học thuật cho học sinh: Được 2 sao phải chọn 1

Chương trình Anh văn học thuật EAP cho học sinh THPT được Viện ISB triển khai đầu năm 2020. Bella Group cũng đã áp dụng gói trả góp vào chương trình này giúp phụ huynh giảm gánh nặng tài chính, nhằm để EAP được tiếp cận dễ dàng hơn.