ĐH Kinh tế TP. HCM (UEH) mở rộng ký kết hợp tác chiến lược với Đại học Western Sydney Úc (WSU)

Lễ ký kết hợp tác đào tạo được diễn ra nhằm hướng đến việc phát triển đào tạo nguồn nhân lực chuẩn quốc tế trên nhiều lĩnh vực và đáp ứng nhu cầu xã hội trong thời gian tới. Điều này cũng mở ra cơ hội để các bạn sinh viên có thêm lựa chọn theo học nhiều ngành nghề khác nhau, định vị được năng lực của bản thân tại Đại học Western Sydney – Đại học thuộc  TOP 201-250  Thế giới (Times Higher Education Rankings 2021).

Thời gian: 09:00 – 09:30 ngày 10/12/2021

Hình thức: Online qua Zoom

Thành phần tham dự:

Về phía Đại học Kinh tế TP. HCM :

 • GS Nguyễn Đông Phong – Chủ tịch Hội đồng
 • GS Sử Đình Thành – Hiệu trưởng Đại học Kinh tế TP. HCM
 • PGS.TS. Trần Hà Minh Quân – Viện trưởng ISB
 • PGS.TS. Nguyễn Phong Nguyên – Trưởng Phòng Quản lý Khoa học – Hợp tác quốc tế
 • TS. Phạm Dương Phương Thảo – Phó Phòng Quản lý Khoa học – Hợp tác quốc tế
 • TS. Douglas Monroe Foster – Phó Viện trưởng ISB
 • TS. Trần Phương Thảo – Phó Viện trưởng ISB
 • Phan Như Minh – Phó Viện trưởng ISB

Về phía Đại học Western Sydney – Cơ sở Việt Nam

 • TS. Phan Thị Minh Thư – Giám đốc Western Sydney Việt Nam

Nội dung ký kết:

 • 6 chương trình mới cho bậc Đại học và Sau đại học
 • 1 chương trình đề xuất cho bậc Tiến sĩ

Lễ ký kết đào tạo sẽ là bước ngoặt mới trong mối quan hệ hợp tác bền vững, cùng phát triển của Đại học Kinh tế TPHCM và Đại học Western Sydney (Úc).