Đại học Western Sydney thăng hạng trên bảng xếp hạng Time Higher Education

Đại học Western Sydney thăng hạng top 34

Đại học Western Sydney đã thăng hạng lên vị trí thứ 34 của thế giới và đứng thứ 6 tại Úc trên Bảng xếp hạng các trường đại học trẻ tuổi có tầm ảnh hưởng theo Times Higher Education (THE) năm nay. 

Bảng xếp hạng Times Higher Education năm 2021 đã đánh giá 475 trường đại học trẻ dưới 50 tuổi từ khắp nơi trên thế giới, trong đó Đại học Western Sydney xếp hạng thứ 34 năm 2021, thăng 2 hạng so với năm 2020 (xếp vị trí thứ 36) và thăng 24 hạng so với năm 2019 (xếp vị trí thứ 58) 

Phó Hiệu trưởng Đại học Western Sydney, Giáo sư Barney Glover AO chia sẻ kết quả này phản ánh hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và gắn kết đạt chất lượng đẳng cấp thế giới và là minh chứng cho những nỗ lực phát triển bền vững của toàn thể nhà trường, đặc biệt là trong bối cảnh đầy thách thức với lĩnh vực giáo dục trong 18 tháng qua.

Giáo sư Glover cho biết: “Đại học Western Sydney tiếp tục được công nhận trên toàn cầu như một tổ chức năng động và đổi mới đang đem đến những đóng góp tích cực trong các cộng đồng giáo dục.

“Tôi xin chúc mừng và cảm ơn toàn thể mọi người trong nhà trường vì những đóng góp cho kết quả đầy ấn tượng này.”

Times Higher Education Young University Rankings đánh giá các trường đại học trẻ dưới 50 tuổi dựa trên đánh giá các chỉ số hoạt động như nghiên cứu, giảng dạy xuất sắc, triển vọng quốc tế, kết nối với ngành công nghiệp và đổi mới.

Truy cập Bảng xếp hạng Đại học Trẻ của Times Higher Education tại đây