Chương trình “Trải nghiệm phần mềm ERP quản trị doanh nghiệp của SAP”

Ngày 12/9, Viện ISB phối hợp với công ty ATS Việt Nam cùng các nhà lãnh đạo và chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực Công nghệ và quản trị Doanh nghiệp.tổ chức Chương trình “Trải nghiệm phần mềm ERP quản trị doanh nghiệp của SAP”. 

Chương trình giúp doanh nghiệp tiếp cận và trải nghiệm thực tế với các giải pháp hàng đầu thế giới của SAP, để doanh nghiệp có sự hiểu biết toàn diện trước khi bắt đầu cho việc đầu tư chuyển đổi thành công, loại bỏ rủi ro đầu tư vì chọn sai đối tác triển khai hay giải pháp công nghệ cho đặc thù từng doanh nghiệp. 

Thông tin chương trình: 

08:00 Đăng ký

08:30 Khai mạc hội thảo

08:40-9:10 Những thử thách trong ứng dụng ERP thực tế từ ATS

09:10-9:40 Ứng dụng thực tiễn các sản phẩm của SAP

09:40-10:10 Giải pháp tư vấn doanh nghiệp từ ISB

10:10-10:30 Tiệc trà

10:30-11:10 Thảo luận bàn tròn giữa các chuyên gia từ ATS-ISB-SAP về ứng dụng ERP trong SMEs

11:10-11:30 Giải đáp thắc mắc của khách mời

11:30 Bế mạc hội thảo

Đăng ký tham dự trực tuyến tại: https://forms.gle/vjtrZSiTFAuP71wJ6