Live webinar Chìa khóa du học Australia 2021: Công việc của tương lai – Talk with Macquarie #4

Công việc trong những năm tới sẽ không gói gọn trong một chuyên ngành cố định mà chịu ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố khác như công nghệ, kiến thức bổ trợ ngoài chuyên ngành,… Nhận biết được sự thay đổi này, đại học Macquarie luôn đổi mới chương trình học và giúp cho sinh viên có thể chọn được chuyên ngành phù hợp và phát triển công việc sau này. 

Để giúp Quý phụ huynh cũng như các bạn học sinh nắm rõ thông tin về chương trình Cử nhân Kinh doanh tại Macquarie, ISB và Đại học Macquarie tổ chức chương trình Live webinar Chìa khóa du học Australia 2021- Talk with Macquarie #4: “Công việc của tương lai”.

Chìa khóa du học Australia 2021: Công việc của tương lai - Talk with Macquarie #4
Chìa khóa du học Australia 2021: Công việc của tương lai – Talk with Macquarie #4

Thời gian: 20:00, ngày 29/10/2021

Khách mời:

  • Anh Simon Trần – Giám đốc Phát triển kinh doanh và Kết nối toàn cầu Khu vực Đông Nam Á của Đại học Macquarie

Nội dung:

  • Tổng quan về ngành học phục vụ cho công việc tương lai.
  • Các chuyên ngành đào tạo đa dạng trong chương trình
  • Giải đáp các thắc mắc về chương trình học Global Pathways của Đại học Macquarie

Đón xem chương trình Live Webinar để hiểu thêm về chương trình Cử nhân Kinh doanh tại ngôi trường Đại học top đầu ở Úc về giảng dạy và chất lượng đầu ra! 

Đăng ký tham dự hội thảo tại

Thông tin học sinh