Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố mốc thời gian liên quan đến công tác xét tuyển Đại học 2023

03/03/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố nhiều mốc thời gian quan trọng liên quan đến công tác xét tuyển đại học năm nay.

Cụ thể, các mốc thời gian được công bố đó là:

Từ ngày 05/07 đến ngày 11/07: Cấp tài khoản bổ sung cho các thí sinh đã tốt nghiệp THPT, trung cấp chưa có tài khoản đăng ký xét tuyển trên hệ thống.

Từ ngày 05/07 đến 17 giờ ngày 25/07: Đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển (không giới hạn số lần) trong thời gian quy định.

Ngày 20/07: Công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên, khối ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề.

17 giờ ngày 22/07: Hoàn thành việc điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên hệ thống và trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo đối với ngành đào tạo giáo viên và sức khỏe (nếu có). 

Từ ngày 26/07 đến 17 giờ ngày 05/08: Nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến.

Từ ngày 09/08 đến 17 giờ ngày 12/08: 

  • Tải dữ liệu, thông tin xét tuyển; điểm thi tốt nghiệp THPT; kết quả học tập cấp THPT trên hệ thống; điểm các kỳ thi (nếu có). Tổ chức xét tuyển.
  • Xử lý nguyện vọng trên hệ thống để xác định nguyện vọng cao nhất trong số nguyện vọng mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển. 

17 giờ ngày 14/08: Hoàn thành việc thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1.

17 giờ ngày 30/08: Thí sinh hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống. 

Như vậy, thời gian thí sinh biết điểm chuẩn và nhập học cũng sớm hơn một tháng so với năm 2022.

Các cột mốc quan trọng trong xét tuyển đại học 2023
Các cột mốc quan trọng trong xét tuyển đại học 2023

Nguồn: Báo Tuổi Trẻ Online, ngày 03/03/2023