MBA Talk Recap | Sự đổi mới của Truyền thông trong thời đại Kỹ thuật số

19-12-2021

Diễn giả MBA Talk mang đến bức tranh tổng quát về sự thay đổi hành vi người dùng và truyền thông cùng cách tiếp cận của DN hậu đại dịch.

MBA Talk #9: Marketing – Truyền thông trong thời đại kỹ thuật số

09-12-2021

Diễn giả MBA Talk #9 sẽ cung cấp góc nhìn, kiến thức đa chiều về vai trò của truyền thông, hành vi người dùng và cơ hội của doanh nghiệp ở thời đại số.

MBA Talk Recap | Marketing – Chiến lược Xây dựng và Định vị thương hiệu

09-12-2021

Diễn giả MBA Talk đã chia sẻ cách xây dựng, định vị thương hiệu từ câu chuyện thương hiệu & các kinh nghiệm quản lý trải nghiệm khách hàng.

MBA Talk #8: Marketing – Chiến lược Xây dựng và Định vị thương hiệu

02-12-2021

MBA Talk #8 kết nối với các chuyên gia Marketing, giúp học viên MBA hiểu đươc tầm quan trọng và cách thức trong Chiến lược xây dựng, định vị thương hiệu. 

MBA Talk #7: Marketing – Truyền thông trong thời đại kỹ thuật số

10-07-2021

“MBA Talk #7: Truyền thông trong thời đại kỹ thuật số” có sự tham gia của hai chuyên gia về hoạch định truyền thông và quản lý thương hiệu.

MBA Talk #6: Chiến lược Xây dựng và Định vị thương hiệu

03-07-2021

MBA Talk #6 là buổi gặp gỡ trực tuyến giữa hai nhà quản lý, nghiên cứu chuyên sâu về marketing, bàn về chiến lược xây dựng, định vị thương hiệu.