Xây dựng Thương hiệu cá nhân: Sẽ thất bại nếu chỉ xây bề nổi

28-12-2021

Câu chuyện về phát triển bản thân trong đó có “Personal Branding” (Xây dựng thương hiệu cá nhân) được nữ doanh nhân Mai Linh khai thác và bàn luận.

MBA Talk #9: Marketing – Truyền thông trong thời đại kỹ thuật số

09-12-2021

Diễn giả MBA Talk #9 sẽ cung cấp góc nhìn, kiến thức đa chiều về vai trò của truyền thông, hành vi người dùng và cơ hội của doanh nghiệp ở thời đại số.

MBA Talk Recap | Marketing – Chiến lược Xây dựng và Định vị thương hiệu

09-12-2021

Diễn giả MBA Talk đã chia sẻ cách xây dựng, định vị thương hiệu từ câu chuyện thương hiệu & các kinh nghiệm quản lý trải nghiệm khách hàng.

MBA Talk #8: Marketing – Chiến lược Xây dựng và Định vị thương hiệu

02-12-2021

MBA Talk #8 kết nối với các chuyên gia Marketing, giúp học viên MBA hiểu đươc tầm quan trọng và cách thức trong Chiến lược xây dựng, định vị thương hiệu. 

Xây dựng thương hiệu, góc nhìn từ Hoàn Mỹ

27-09-2021

Bà Phượng đến từ Tập Đoàn Y khoa Hoàn Mỹ chia sẻ chiến lược xây dựng, định vị thương hiệu trong ngành Y tế – Chăm sóc Sức khỏe VN.