UNIVERSITY OF ECONOMICS HOCHIMINH CITY

INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS

 • Wednesday, 11-04 2018
  SEMINAR | UNDERSTANDING THE VIETNAMESE STOCK MARKET

  This month, ISB will organize a seminar about the stock market for our Talented Students, one of the interesting topics in Finance with Mr. Bram Nicolas. He will be willing to share with you all his knowledge about The global and Vietnamese stock market. Save the day and come to the seminar at room I.201 on Tuesday evening, 17/4, from 05:30 to 08:00 PM.

 • Friday, 06-04 2018
  SEMINAR | REI'S SEMINAR APR 2018

  REI's seminar is coming with cherished sharing from experts around the world with the huge idea to make a better young student. A chance to store yourself practical skills and valuable stories. Don't forget to mark three extraordinary days to join us.

 • Sunday, 01-04 2018
  NGÀY HỘI TRIỂN LÃM LIÊN HOAN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN UEH 2018

  Sáng chủ nhật, ngày 01/04/2018 vừa qua, Đoàn Viện ISB đã cùng đóng góp vào sự thành công của ngày hội triển lãm công trình NCKH trong “Liên hoan NCKH sinh viên UEH năm 2018” với các công trình nghiên cứu về (1) Đạo Văn - Làm sao để tránh đạo văn?; (2) Cách sử dụng Proquest - nguồn tài liệu miễn phí không giới hạn dành cho Sinh viên UEH; và (3) Các hình thức trình bày trong nghiên cứu thông qua gian triển lãm vô cùng sáng tạo và bắt mắt!

{{FRONTEND_FOOTER_ADMISSIONS.DisplayText}} 

{{FRONTEND_FOOTER_STUDENT.DisplayText}} 

{{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.DisplayText}}

{{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.ShortDescription}}